Minor Extended Reality OnlineDe studie

Over de studie

Opleiding:
Minor Extended Reality Online
Vorm:
Voltijd
School:
Media
Duur:
5 maanden
ECTS:
30
Type:
Minor
Taal:
Nederlands

Minor Extended Reality Online in het kort

  • Je ontwikkelt jezelf in het kritisch denken over en werken met extended realities
  • Je ontwerpt in groepsverband innovatieve toepassingen voor de echte én virtuele wereld
  • Je werkt met 3D-applicaties, animatie- en beeldbewerkingssoftware, programmeren en game-engines
  • Je ontwikkelt zowel kennis over bestaande technologie als over technologie die nog in ontwikkeling is of op het punt staat om door te breken
  • Deze minor wordt aangeboden in semester 1

Over de studie

De digitalisering kruipt steeds verder onze werkelijkheid in. Door middel van VR en AR kunnen we nieuwe werelden introduceren of aan de huidige wereld nieuwe lagen toevoegen. Maar hoe wenselijk zijn deze nieuwe of 'extended' realities? Door gebruik te maken van 3D-software, game engines, beeldbewerking, motion graphics en 360°-video, onderzoek je de toegevoegde waarde van al deze nieuwe werkelijkheden. Door ervaringen te ontwikkelen voor VR- en AR-sets, games, mobiele toepassingen en installaties, zoek je de impact en relevantie op voor ons allemaal. Hoe gaat dit alles bijdragen aan een verbetering van jouw of onze wereld? 'How extended do you want your reality to be?'
 
Minor Extended Reality OnlineWat leer je
Minor Extended Reality Online

Wat leer je?

Jezelf te ontwikkelen in het denken over en werken met extended realities. Hiermee krijg je een belangrijke extra tool om je verhaal mee te kunnen vertellen. AR/ VR en alle vormen daartussen, worden meer en meer toegepast in de samenleving, op vele gebieden, zoals educatie, training en entertainment. Na deze minor ben je in staat om zelf een virtuele omgeving te creëren.
 

Lesvormen

Het onderwijs heeft de vorm van maakonderwijs, waarin de eigen nieuwsgierigheid van de individuele student de belangrijkste drijfveer is.

De module is opgebouwd uit 4 blokken waarin steeds een mix van onderwijsvormen wordt gebruikt.

  1. Verkenning 1, theoretisch onderzoek, kennismaking tools (onderzoek in werkgroep, instructies)

  2. Verkenning 2, eerste implementatie, verder onderzoek  (zelfstandig onderzoek, begeleiding / coaching, instructies)

  3. Reflectie / evaluatie over eerste deel programma, Verdere research, formuleren hypothese m.b.t. eindproject. (begeleiding / coaching, technische ondersteuning)

Uitvoering project (begeleiding / coaching, technische ondersteuning)

Werkplaatsen

Minor Extended Reality OnlineActueel
Minor Extended Reality Online

Wat speelt er

Minor Extended Reality OnlineAanmelden en toelating
Minor Extended Reality Online

Aanmelden en toelating

Herken jij jezelf in de volgende punten?

 Meld je dan aan!
 
Je bent geïnteresseerd in de mogelijkheden die VR biedt om je verhaal te vertellen.
Je wilt met een kritische blik onderzoeken wat VR voor jou kan betekenen en je wilt graag leren hoe je zelf een virtuele omgeving kunt ontwikkelen.
 

Ingangseisen

De studenten moeten in het bezit zijn van een computer die geschikt is voor gevorderd grafisch werk.
 
Meld je aan voor de Minor Extended Reality Online via Kies op Maat

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.

Let op: Deze minor wordt aangeboden in semester 1.
 
Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van:
  • Een korte motivatiebrief (max. 1 A4) waarin de student de interesse en ervaring in technologie en fascinatie voor onderzoek en experiment binnen dit domein beschrijft. Daarnaast is het van belang dat de student omschrijft in welke rol binnen een teamverband hij/zij een bijdrage denkt te kunnen leveren.
  • Portfolio.
Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.
Er is een doorlopende selectie tot aan de aanmelddeadline. Kijk voor belangrijke data op Kies op Maat.

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.
 

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact