Minor Creative Design PracticesDe studie

Over de studie

Opleiding:
Minor Creative Design Practices
Vorm:
Voltijd
School:
HKU College
Duur:
5 maanden
ECTS:
30
Type:
Minor
Taal:
Nederlands

Minor Creative Design Practices in het kort

 • Je werkt bij een kunsthogeschool in wisselende teams met studenten van verschillende opleidingen en interesses.
 • Je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.
 • Je leert de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen.
 • Je leert de “taal en codes” van de verschillende creatieve domeinen.
 • Aangeboden in semester 1

Over de studie

In de Minor Creative Design Practices staan creatieve ontwerpprocessen centraal. Creativiteit en innovatie ontstaan op het kruisvlak van disciplines. Daarom werk je in de context van de kunsthogeschool in teams van wisselende samenstelling met studenten van verschillende opleidingen en interesses. In deze multidisciplinaire teams beperk je je niet tot de grenzen van de aanwezige disciplines.

Je verkent de ontwerpprocessen in drie creatieve domeinen: ‘interactief performatief’, ‘theatraal ruimtelijk’ en ‘narratief’. Je werkt vanuit elk van deze domeinen aan een creatief project, experimenteert, voert onderzoek uit en reflecteert op je ontwerpproces. Ontwerponderzoek speelt een belangrijke rol: Je leert door te ontwerpen, te ervaren en te reflecteren.

We werken binnen en buiten HKU met kennis vanuit al onze opleidingen en de studentengroep. De uitkomsten van de ontwerpprocessen zullen dan ook divers zijn. Denk aan een “live” interactieve performance (muzikaal of theatraal) ondersteund met relevante technologie, waarin het publiek niet alleen toehoorder is, maar ook participant. Of aan het ontwerp en de uitvoering van een ruimtelijke installatie op locatie of in de publieke ruimte. Of aan korte fictie of non-fictie mediaproducties.

Minor Creative Design PracticesWat leer je
Minor Creative Design Practices

Wat leer je?

Leerdoelen

Je leert en verkent voor de verschillende domeinen (interactief performatief, theatraal ruimtelijk en narratief):
 • de theorie van de verschillende ontwerpprocessen en de verbindingen tussen deze ontwerpprocessen
 • de verschillende ontwerpprocessen toe te passen in projecten
 • de hierbij voorkomende maakstrategieën
 • onderzoek door middel van ontwerpprocessen
 • verschillende reflectietools en ontwerpskills
 • het transdisciplinair samenwerken in teams en het versterken van het ontwerpproces vanuit verschillende disciplines en expertises
 • de “taal en codes” van de verschillende creatieve domeinen
 

Toetsing

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een presentatie van het projectwerk, een reflectie (o.a. blog) op het creatieve ontwerpproces en een gesprek.
 

Beoordelingscriteria

 • Het werk laat de inzet van verschillende tools en onderzoek zien en communiceert zoals bedoeld met publiek en omgeving.
 • De student laat zien dat hij of zij experimenteert, laat zien dat hij of zij gebruik maakt van een iteratief proces en ook user-tests heeft uitgevoerd.
 • De student toont aan inzicht te hebben in de verschillende soorten creatieve processen, op basis van de verschillende aangeboden theoretische onderzoeksmethodes en is in staat om op de overeenkomsten en verschillen van de onderzoeksmethodes te kunnen reflecteren, zowel mondeling als ook schriftelijk.
 • De student draagt vanuit de eigen expertise bij aan de transdisciplinaire dimensie van de creatieve processen.
 • De student past taal en codes van de verschillende creatieve processen adequaat toe in zijn of haar reflectieverslag of in een mondelinge toelichting.
 • Aan het eind van de minor heeft de student inzicht in zijn of haar eigen creatieve individuele maakproces en kan deze spiegelen aan de hand van de bestaande theorieën, die zijn behandeld in de ondersteunende theoretische lessen.
Minor Creative Design PracticesAanmelden en toelating
Minor Creative Design Practices

Aanmelden en toelating

Herken jij jezelf in de volgende punten?

Meld je dan aan! 
 
De minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve en technische opleidingen zoals Vormgeving, Creatieve Media en Game Technologies, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.
 

Ingangseisen:

Propedeuse en ten minste 30 ect uit het tweede jaar.
Bekend met ontwerpprocessen en belangstelling voor transdisciplinaire maak- en onderzoeksprocessen.
 
Meld je aan voor deze minor via Kies op Maat

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal

Let op: Deze minor wordt aangeboden in semester 1.
Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht en motivatiebrief van 1 A4. De programmamanager voert indien nodig een matchingsgesprek.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Bij de selectie wordt gekeken naar de groepssamenstelling en gestreefd naar een mix van HKU en niet-HKU studenten voor een inspirerende en rijke leeromgeving.
Er is een doorlopende selectie tot aan de aanmelddeadline. Kijk voor belangrijke data op Kies op Maat.

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact