Master of Education in ArtsDe studie

Master of Education in Arts

Over de studie

Opleiding:
Master of Education in Arts
Vorm:
Deeltijd
School:
HKU College
Graad:
Master of Education in Arts
Duur:
2 jaar
ECTS:
60
Type:
Master
Taal:
Nederlands
Croho-Code:
49117

Welkom bij Master of Education in Arts

Managen, coachen of lesgeven kan anders. Bijvoorbeeld flexibeler, speelser of interactiever. Bij de Master of Education in Arts zet je je creativiteit in om inspirerende en innovatieve didactische concepten te ontwikkelen. Een concept dat past bij je stakeholders, het doel en bij jou als professional. En dat je direct kunt toepassen in je eigen professionele context. Denk aan een spel, tool of leerlijn. Om daar te komen denk je verder dan je eigen vakgebied of de traditionele onderwijs- en leervormen. Kies jouw eigen leerroute en ga in gesprek met professionals in andere werkgebieden. Zo vergroot je jouw netwerk én ben jij pionier op educatieve vernieuwingen in en buiten het (kunst)onderwijs.

Master of Education in Arts in het kort

 • Een lerend netwerk voor onder andere ondernemers, managers, trainers, onderwijskundigen en educatoren
 • Aan de slag met jouw eigen professionele ambitie en leervragen
 • Je leert vragen uit je eigen beroepspraktijk te onderzoeken en te vertalen naar nieuwe concepten
 • Je ontwikkelt je skills op het gebied van creatief ondernemerschap, onderwijs ontwerp en onderzoek
 • Aangeboden als deeltijdmaster

Wanneer is Master of Education in Arts echt iets voor jou?

Je hebt een open mind-set en een helder doel voor ogen. Je weet dat kennisoverdracht, managen en coachen anders kan en moet, maar je weet alleen nog niet hoe. Daar wil je achter komen met theorie, onderzoek en praktijk. Alleen en samen met anderen. Is dit voor jou herkenbaar? Lees dan verder:
 
 • Je hebt minstens drie jaar werkervaring in het kunst, cultuur en/of educatieve werkveld
 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding in bijvoorbeeld psychologie, kunst en economie, een kunstvak, pabo of geschiedenis
 • Je wilt jezelf graag verder ontwikkelen en je kennis direct kunnen toepassen in de praktijk
 • Je hebt een duidelijke professionele ambitie met concrete leervragen waarmee je aan de slag wilt
 • Je zet creativiteit graag in om te innoveren en pionieren

Waarom Master of Education of Arts bij HKU?

Alleen bij HKU staan creativiteit en spel, en vrije inrichting van de leerroute centraal in de Master of Education in Arts. Spel in combinatie met creativiteit, onderzoek en ondernemerschap komt naar voren in de module ludodidactiek. Met ludodidactiek leer je spelprincipes om didactische concepten te ontwikkelen. Door het spelelement prikkel je de nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van studenten. Je vrijheid komt tot uiting in de inrichting van het studieprogramma. Je eigen ambities en leervragen zijn het uitgangspunt waarmee je aan de slag gaat om op het niveau van de mastergraad te komen. Dat niveau en de leeruitkomsten staan vast. De route ernaartoe bepaal je grotendeels zelf door de keuze van je modules. Door de combinatie van creativiteit, spel, onderzoek en ondernemerschap in interactie met anderen, bouw je zowel aan je eigen ontwikkeling, als aan die van de ander.

Studie in Cijfers

Weten hoe de Bachelor of Education in Arts scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers

Master of Education in ArtsWat leer je
Master of Education in Arts

Wat leer je bij ons?

Je ontwikkelt competenties in educatief ontwerpen, ontwerpend onderzoeken en creatief ondernemen. Daarnaast ontwikkel jij je persoonlijk omdat je zelf regie hebt en intensief reflecteert op de invulling van je studie. Met educatief ontwerpen wordt een leertraject boeiender en zinvoller voor de studenten. Een onderdeel hiervan is de cursus ludodidactiek. Zo draagt de cursus bij aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs of coachingstraject. 

Ontwerpend onderzoeken is een methode om complexe vraagstukken die dwars door sectoren en hiërarchieën heen gaan te kunnen onderzoeken. Het doel hiervan is een overkoepelende oplossing te vinden voor het complexe probleem. Je definieert samen met betrokken stakeholders de opgave, brengt de belanghebbenden met elkaar in contact, verbeeldt diverse oplossingen en verkent de mogelijkheden van een of meerdere opties. Zo kom je tot de beste aanpak. Denk aan vragen van overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen of centra voor de kunsten en kunstorganisaties. Daarbij leer je schakelen tussen de verschillende rollen die je in het werkveld tegenkomt. Bijvoorbeeld die van ontwerper, docent, ondernemer, student en onderzoeker. Hierdoor ontstaan er verrassende en leerzame cross-overs in kennis en praktijken.

Ten slotte, ontwikkel jij jezelf tot creatief ondernemer. Vanuit je eigen visie werk je doelgericht, relationeel en strategisch toe naar de oplossing. Een oplossing waarin innovatie, pedagogiek en artisticiteit samenkomen.  
Het studiejaar start met een fulltime kick-off-week. Tijdens deze week leer je je medestudenten, docenten en locaties kennen. In september werk je je studieplan uit en krijgt hier coaching op. Je studieplan bevat een planning die aangeeft door middel van welke ondersteunende vakken en andere activiteiten jij gaat werken aan het behalen van de leerresultaten.
Ook wordt er in september een basis gelegd voor je onderzoeksvaardigheden en verken je je eigen makerschap. Vanaf oktober werk je aan de uitvoering van je studieplan.

Tijdens de gehele studie heb je regelmatig coachingsgesprekken. Elk semester ronden we af met een integrale toets waarin je door middel van een portfolio je voortgang ten opzichte van de leeruitkomsten presenteert.
In het tweede jaar werk je verder aan de door jou ingezette koers. Ook doe je een ontwerponderzoek waarbij een uitdaging uit de werkcontext het vertrekpunt is en waar jij een oplossing of advies voor ontwerpt. Je bevindingen en ontwerp presenteer je aan het werkveld.

Studielast

 • Deze tweejarige deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier semesters. De studiebelasting is ongeveer 20 uur per week. Je hebt twee keer per week onderwijs. Op maandag tussen 15.50 en 22.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Onderwijs is in de vorm van blended learning. Afhankelijk van de ontwikkelingen spelen we met de verhouding digitale en fysieke contacturen. 
  • Creatief Ondernemerschap
  • Ludodidactiek
  • Maakprocessen
  • Ontwerponderzoek
  • Muzische Professionalisering
  • Explore (studiereis)
  • Annemarie Geerling: docent Maakprocessen, Ontwerponderzoek, coach
  • Evert Hoogendoorn: docent en programmaleider Ludodidactiek
  • Guus Koemans: docent Management en Ondernemerschap, coach
  • Arja Veerman: onderzoeker, onderwijskundige en docent ontwerponderzoek
  • Juliette Bogers: docent Maakprocessen, Explore, coach
Master of Education in ArtsWat maak je
Master of Education in Arts

Wat maak je bij ons?

Tijdens de studie ga je educatief ontwerpen. Je ontwikkelt en test nieuwe oplossingen en toepassingen, die voortkomen uit vragen uit je eigen beroepspraktijk. Via ontwerponderzoek en projecten houd je je bezig met actuele thema’s zoals ludodidactiek. Zo lever je een bijdrage aan educatieve vernieuwingen in en buiten het (kunst)onderwijs.

Aan het werk!

Je zet je vervolgstap in je carrière, op basis van de ambities of leervragen die je voor jezelf aan het begin van de studie formuleerde. Een vervolgstap in de breedte of juist de diepte in. Of bij je huidige of een nieuwe werkgever. Ook kun je voor jezelf beginnen. Na afronding van de master heb je een internationaal erkende mastertitel Master of Education in Arts op zak. Je bent in staat om een vernieuwende educatieve bijdrage te leveren aan het onderwijs, de kunst- en cultuursector of andere domeinen.

Master of Education in ArtsAanmelden en toelating
Master of Education in Arts

Aanmelden en toelating

Is dit iets voor jou?

Meld je direct aan of bezoek een van onze meeloop- en/of voorlichtingsdagen. Gedurende het hele jaar zijn er verschillende mogelijkheden waarop we met elkaar kennis kunnen maken en we je vragen kunnen beantwoorden. Uiteraard kun je jezelf ook direct aanmelden voor de master of Education in Arts. Hieronder kun je verschillende data voor informatiebijeenkomsten, open en meeloopdagen vinden.
 • 21 januari 2021: informatiebijeenkomst
 • 20 maart 2021: open dag
 • 28 mei 2021: informatiebijeenkomst 

Meer over infomatiebijeenkomsten

Aanmelddeadline

Aanmelden kan vanaf 1 oktober. Om verzekerd te zijn van een plek bij de toelating raden we aan voor 15 januari aan te melden.

Meld je aan!

Is er nog plek?

Bekijk op de pagina Aanmelden en Toelating of je je nog kunt aanmelden.

Toelatingsdata

Er zijn verschillende toelatingsdata in de periode januari tot en met juli. Meld je je aan voor de studie? Dan word je ingedeeld op de eerstvolgende toelatingsdag. Je ontvangt de datum na aanmelding, samen met de deadline van het aanleveren van je cv, digitaal portfolio en motivatie.

Je hebt minimaal één van de volgende diploma’s nodig:

Je hebt minimaal een hbo-bachelordiploma. Dit hoeft geen docentenopleiding te zijn, ook met een bachelor in bijvoorbeeld een kunstvak, geschiedenis, psychologie, techniek, CMV, kunst en economie, of pabo ben je welkom.

Beoordelingscriteria

 • Je hebt een bachelordiploma
 • Je hebt aantoonbare relevante werkervaring, waarin je gewend bent in interactie en met creativiteit ondernemend aan de slag te zijn
 • Je hebt een professionele ambitie en duidelijke leervragen 

Je meldt je eerst met je DigiD aan voor de master Education of Arts via Studielink.

Je ontvangt een toelatingsopdracht die bestaat uit het schrijven van een betoog en het maken van een digitaal portfolio. Een betoog over de synergie tussen de opleiding, jou en het werkveld. Verder willen we weten waar je hebt gewerkt, waarvoor je verantwoordelijk bent geweest, welke mooie projecten je hebt gedaan en wat daarvan de uitkomsten waren.

Deze opdrachten maak je thuis en stuur je samen met je cv naar ons op. Hierna hoor je of je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
In het toelatingsgesprek bespreken we je ambities en portfolio. En onderzoeken we onze match.
Je ontvangt per email bericht of je bent toegelaten. Na toelating kun je je definitief inschrijven via Studielink.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.143. Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname en studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

  (* EER-landen omvatten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.)
 • Aan de hand van het wettelijke tarief stelt HKU het instellingscollegegeld vast. Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen meestal een hoger tarief.

  HKU kent verschillende collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. Raadpleeg de collegegeldwizard om vast te stellen welk bedrag op jou van toepassing is.

  Mede als gevolg van wettelijke veranderingen zal het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten de komende jaren fors kunnen stijgen. We informeren je op deze plek wanneer er veranderingen bekend zijn. De in de collegegeldwizard genoemde regelingen zijn onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen.
 • Mogelijke extra kosten zijn de kosten die je maakt voor het aanschaffen van literatuur en voor de studiereis.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact