Werk samen met HKU Beeldende Kunst

Bij Beeldende Kunst leiden we studenten op tot kunstenaars en/of kunsteducatoren van de toekomst. Hieronder ontdek je wat onze studenten jouw organisatie te bieden hebben.
Studenten van HKU Beeldende Kunst zijn breed geïnteresseerd in beeldende kunst en cultuur en brengen deze kennis graag over aan anderen. Zij verwerken indrukken het liefst op een beeldende manier.

Deze school is onderverdeeld in verschillende opleidingen:
 • Fine Art (bachelor)
 • Fine Art & design in Education (voltijd/deeltijd)
 • Basisopleiding Beeldende Kunst / Brede Basisopleiding
 • Fine Art (master)

Stagemogelijkheden

Fine Art and Design in Education

Wij zijn jaarlijks opzoek naar stageplekken binnen het Voortgezet Onderwijs of bij culturele instellingen. Met name voor de studenten van Fine Art and Design in Education is het uitermate interessant om kennis te nemen met de veelzijdigheid van het kunsteducatieve werkveld en zich zo voor te bereiden op de beroepspraktijk.

Werkzaamheden waaraan je kunt denken, zijn bijvoorbeeld: lesgeven bij beeldende vakken zoals CKV, Kunst Algemeen en Beeldende Vorming. De studenten kunnen ook meewerken bij (non-profit)kunstinstellingen of helpen bij de organisatie van culturele festivals of evenementen.

Zin om met ons samen te werken of zoek je een stagiaire? Top! Stuur dan een mail naar onze stagecoördinator Clara Jankowski. Maak hieronder kennis met de verschillende stagemogelijkheden die onze opleiding kan bieden.

Stagemogelijkheden

 • Snuffelstage
  Tijdens de snuffelstage snuffelen studenten in 3 meeloopdagen aan het onderwijs. Studenten geven niet zelf les, maar zullen lessen bijwonen, observeren en begeleiden. Daarnaast werken ze aan een aantal opdrachten. Achteraf organiseert heel jaar 1 een bezoek aan de HKU voor de stageschool.

  Stage primair onderwijs

  Tijdens Stage Primair Onderwijs lopen studenten in duo stage op een basisschool. Samen ontwikkelen ze een reeks workshops voor kinderen uit de midden e/o bovenbouw. Voorafgaand aan de uitvoering maken de studenten kennis met de basisschool tijdens de pedagogische ochtend. Achteraf worden de gemaakte werken gepresenteerd tijdens een presentatiemiddag/avond voor alle kinderen en ouders. Tijdens de uitvoermomenten zijn zowel leerkrachten als begeleiders van de HKU aanwezig.

  Oriëntagestage Voortgezet Onderwijs

  Tijdens de Oriëntatiestage lopen studenten in duo een week mee met een of meerdere beeldend docenten in het Voortgezet Onderwijs. Ze maken kennis met de taken van een docent Kunst, Tekenen, Handvaardigheid of Beeldende Vorming en de plaats van het vak binnen de school.

 • In het tweede studiejaar van de voltijdopeiding maken studenten een verdiepingsslag. In kleine groepjes ontwikkelen ze zelf lesmateriaal speciaal voor verschillende doelgroepen.

  In het eerste semester lopen de studenten stage bij een MBO. Ze maken door enkele meeloopmomenten kennis met de MBO studenten. Met hun vergaarde kennis maken ze een verwerking over de MBO student.
  Daarnaast ontwikkelen en geven ze een excursieopdracht en bijpassende workshop.

  In het tweede semester lopen de studenten een buitenschoolse stage. Studenten worden gematcht aan culturele instellingen, de opdrachtgever. Aan de hand van een meegegeven opdracht werken ze naar een kunsteducatief project. Studenten onderzoeken, ontwikkelen en geven 5 kunsteducatieve activitetein op de stageplek.

  Periode
  Studenten maken kennis met de verschillende opdrachtgevers via een stage match event in november. In februari-maart maken studenten kennis met hun stageplek en ontwikkelen ze een projectplan. In april-mei worden de plannen uitgevoerd en geevalueerd.

  Begeleiding
  Al onze studenten krijgen een stagementor van HKU toegewezen. De HKU stagebegeleider houdt de ontwikkeling bij en komt op lesbezoek om zo in nauw contact te blijven met de stagebeleider van jullie organisatie.

 • Studenten lopen in een duo stage, maar geven zelfstandig les. Als voorbereiding heeft voltijd jaar 3 het ‘Puber project’. Waarin ze de ins en outs leren over de doelgroep. Ze ontwikkelen een beeldende lessenserie aan de hand van Authentieke Kunsteducatie, die tijdens de stageperiode wordt uitgevoerd. Afsluitend werken de studenten toe naar een Puber expositie, waar de lesbrieven, het leerlingenwerk en het eigen beeldende werk van de studenten gepresenteerd wordt.

  Begeleiding
  Al onze studenten krijgen een stagebegeleider van de HKU toegewezen. Studenten reflecteren op hun eigen kunnen via intervisie momenten. De HKU stagebegeleider houdt de ontwikkeling bij via de blog en komt op lesbezoek. Een belangrijke voorwaarde is dat de stagiair inhoudelijk op zijn of haar vakgebied begeleid kan worden door een professional uit het vakgebied. Jullie stemmen samen de leerdoelen en stageopdracht af.

  Periode en uren
  Tussen de herfst en kerstvakantie zijn de studenten fulltime beschikbaar om stage te lopen (minimaal 24 lesuren per week). Tijdens de stage is de student:

  • minimaal 200 uur aanwezig op stageschool;
  • minimaal 24 uur zelfstandig praktijklessen geven;
  • minimaal 5 uur zelfstandig theorielessen geven.
 • De studenten van voltijd jaar 4 lopen een positioneringsstage. De Positioneringsstage geeft studenten de kans om zich te positioneren en profileren in het werkveld. Tijdens hun stage leren zij om zelfstandig les geven en te ontwikkelen op het gebied van het maken en beschouwen van kunst.

  Begeleiding
  Al onze studenten krijgen een stagebegeleider van de HKU toegewezen. Studenten reflecteren op hun eigen kunnen via intervisie momenten. De HKU stagebegeleider houdt de ontwikkeling bij via de blog en komt op lesbezoek. Een belangrijke voorwaarde is dat de stagiair inhoudelijk op zijn of haar vakgebied begeleid kan worden door een professional uit het vakgebied. Jullie stemmen samen de leerdoelen en stageopdracht af.

  Periode en uren
  Voltijd:
  Studenten lopen van september tot en met januari stage. In de eerste twee maanden zullen de studenten minstens één dagdeel in de week aanwezig zijn om ingewerkt te worden en zich te oriënteren. Vanaf november is de student ongeveer drie dagdelen per week aanwezig.

  In overleg kunnen stages ook later beginnen e/o langer doorlopen. Lessen op de HKU vinden voornamelijk plaats op de maandag en dinsdag.

  Tijdens de stage is de student:
  • minimaal 200 uur aanwezig op stageschool;
  • minimaal 38 uur zelfstandig lessen geven of educatieve activieteiten;
  • voor stages in het VO raden we studenten aan om binnen de 38 uren les geven, 30 uur voor praktijklessen te nemen en 8 voor theorielessen.
 • In het eerste jaar van de deeltijdopleiding lopen studenten van de hersfst tot meivakantie stage binnen het voortgezet onderwijs of bij een MBO-instelling. Studenten maken via deze stage vaak voor het eerst kennis met het onderwijs. Voorafgaand aan de stage werken de studenten binnen onze opleiding aan de basiskennis van het docentschap. Bovendien weten zij al wat hun sterke kanten en ontwikkelpunten zijn om aan te werken binnen de stage.

  Begeleiding
  Al onze studenten krijgen een stagebegeleider van de HKU toegewezen. Studenten reflecteren op hun eigen kunnen via intervisie momenten. De HKU stagebegeleider houdt de ontwikkeling bij via de blog en komt op lesbezoek. Een belangrijke voorwaarde is dat de stagiair inhoudelijk op zijn of haar vakgebied begeleid kan worden door een professional uit het vakgebied. Jullie stemmen samen de leerdoelen en stageopdracht af.

  Periode en uren
  Tussen herfst en meivakantie. Afhankelijk van agenda’s van student en stagementor kan de stage meerdere dagen aaneengesloten per week plaatsvinden of een langere periode een dag per week.
  Lessen op de HKU vinden plaats op de donderdag. Tijdens de stage is de student:

  • minimaal 100 uur aanwezig op stageschool;
  • minimaal 20 lessen geobserveerd;
  • minimaal 30 uur zelfstandig praktijklessen geven.
 • De studenten van deeltijd jaar 2 lopen een positioneringsstage. De Positioneringsstage geeft studenten de kans om zich te positioneren en profileren in het werkveld. Tijdens hun stage leren zij om zelfstandig les geven en te ontwikkelen op het gebied van het maken en beschouwen van kunst.

  Begeleiding
  Al onze studenten krijgen een stagebegeleider van de HKU toegewezen. Studenten reflecteren op hun eigen kunnen via intervisie momenten. De HKU stagebegeleider houdt de ontwikkeling bij via de blog en komt op lesbezoek. Een belangrijke voorwaarde is dat de stagiair inhoudelijk op zijn of haar vakgebied begeleid kan worden door een professional uit het vakgebied. Jullie stemmen samen de leerdoelen en stageopdracht af.

  Periode en uren
  Deeltijd:
  De stageperiode vindt plaats van september tot april. Afhankelijk van agenda’s van student en stagementor kan de stage meerdere dagen aaneengesloten per week plaatsvinden of een dag per week uitgesmeerd over een langere periode. Lessen op de HKU vinden plaats op de donderdag.

  Tijdens de stage is de student:
  • minimaal 200 uur aanwezig op stageschool;
  • minimaal 38 uur zelfstandig lessen geven of educatieve activieteiten;
  • voor stages in het VO raden we studenten aan om binnen de 38 uren les geven, 30 uur voor praktijklessen te nemen en 8 voor theorielessen.

Onze projecten

Onze studenten kijken ook graag mee in het werkveld door mee te draaien met projecten en evenementen. Dit kan gekoppeld zijn aan het curriculum, maar ook daarbuiten.

Heb je een project wat mogelijk geschikt is voor studenten van de Docentenopleiding? Neem dan contact op met Clara Jankowski (stagecoördinator van HKU Beeldende Kunst). Studenten die deelnemen aan projecten doen dat veelal op vrijwillige basis. Studenten voltijd 1 en 2 kunnen voor hun ondersteuning bij projecten of evenementen ook studiepunten verdienen.

Heb je een project wat mogelijk geschikt is voor studenten van de bachelor opleiding Fine Art? Neem dan ook contact op met Clara Jankowski (projectcoördinator van HKU Beeldende Kunst).

Onze meet-ups

Jaarlijks organiseren we een meet-up voor het kunsteducatieve werkveld. Een ontmoeting tussen onze studenten, alumni, samenwerkingspartners en het werkveld.

Tijdens deze meet-ups gaan we in op een actueel thema. Aan de hand van lezingen, presentaties en activiteiten behandelen we het thema. Tussen de bedrijven door is er genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, te netwerken en (on)bekenden te ontmoeten.

Contact

Stagecoördinator HKU Beeldende Kunst
Wil jij kijken op welke manier je met ons samen kunt werken? Ga dan in gesprek met Clara Jankowski.

Nieuwsbrief
Meld je dan aan voor onze nieuwbrief. En blijf zo op de hoogte van onze meet-ups, bijzondere (eind) exposities en netwerkmogelijkheden binnen het kunsteducatieve netwerk.

Social Media
Volg ons op Instagram of like ons op Facebook.