Datalekken

Als we als instelling (persoons)gegevens kwijt zijn, dan is er sprake van een datalek. HKU is altijd verplicht om een datalek te melden.

HKU is verplicht tot het melden van Datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. HKU heeft een protocol voor het onderzoeken en melden van mogelijke datalekken. We registreren alle meldingen, en onderzoeken deze. Sommige datalekken zijn ernstiger dan andere: Afhankelijk van het risico voor mensen om wiens gegevens het gaat, informeren we hen over het datalek en de gevolgen die dit lek voor hen heeft.

Wat is een datalek?

Toegang tot, vernietiging, wijzigen of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dat de bedoeling is van deze organisatie, of zonder dat dit wettelijk is toegestaan.

Bij twijfel, melden!

Liever een melding teveel dan te weinig. Door te melden help je bij het opsporen van zwakke plekken in de gegevensbescherming, en zorg je ervoor dat er maatregelen kunnen worden genomen die voorkomen dat de mensen om wie het gaat (verder) nadeel van het datalek ondervinden.

Meldpunt datalekken

cert@hku.nl

Telefoon: 030 – 209 12 09

Je melding komt terecht bij het Computer Emergency Response Team (CERT), dat 24 uur per dag bereikbaar is.