Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de “good governance” binnen HKU. Bekijk de leden.
De Raad van Toezicht van HKU komt een paar keer per jaar samen met het College van Bestuur. Ook gaan zij twee keer per jaar in gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Taken

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de "good governance” (goed bestuur) binnen HKU.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 • Lid vanaf 1 november 2018
  • Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Cultureel Huis deBuren in Brussel
  • Adviseur media Raad voor Cultuur
  • Lid Advisory Board European Excellence Exchange in Journalism
  • Lector Vlaams Audiovisueel Fonds voor documentaires
  • Bestuurslid fonds cultuurmanagement Universiteit van Antwerpen
 • Lid vanaf 14 juni 2016
  • Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Sint Lucas -Eindhoven
  • Voorzitter Raad van Toezicht Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC -Maastricht
  • Lid Raad van Toezicht Studium Chorale -Maastricht
  • Lid Advisory Council GuruScan -Amsterdam
  • Lid Scientific Board BrainCompass –Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht ZuidZorgEindhoven
 • Lid vanaf 1 september 2020
  • Vice President Corporate Communication & PR Paramount Central & Northern Europe and Asia
  • Voorzitter Raad van Toezicht Volksuniversiteit Amsterdam
  • Voorzitter Raad van Toezicht Musicians without Borders
  • Voorzitter Raad van Toezicht Rose Stories
  • Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam
 • (lid vanaf 1 september 2021, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad)
  • Componist, songwriter, producer
  • Gitarist, componist en (zakelijk en financieel) manager Room Eleven
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Buma/Stemra
  • Vice-president Executive Committee CIAM
  • Voorzitter BAM! Popauteurs
  • Adviseur Muziek bij Fonds Podiumkunsten
 • Lid vanaf 14 juni 2016
  • Directeur HSGF Group
  • Vicevoorzitter Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand
  • Voorzitter Raad van Toezicht Altrecht
  • Lid Raad van Toezicht Utrechtse scholenkoepel PCOU/Willibrord
  • Lid Raad van Commissarissen van Nova Media Holding BV
 • Lid vanaf 1 november 2018
  • Decaan faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft (tot 1 september 2022)
  • Pro Vice Rector International Affairs en Hoogleraar TU Delft
  • Voorzitter Robovalley Foundation

Governance-afspraken