Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de “good governance” binnen HKU. Bekijk de leden.
De Raad van Toezicht van HKU komt een paar keer per jaar samen met het College van Bestuur. Ook gaan zij twee keer per jaar in gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Taken

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de "good governance” (goed bestuur) binnen HKU.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 •  Lid vanaf 1 november 2018
  •  Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Cultureel Huis deBuren in Brussel
  •  Voorzitter Raad van Toezicht Free Press Unlimited
  •  Voorzitter Raad van Bestuur Nationaal Jenevermuseum Schiedam
  •  Adviseur media Raad voor Cultuur
  •  Lid Raad van Toezicht Russian Language Media Initiative Warschau
  •  Lector Vlaams Audiovisueel Ronds voor documentaires
  •  Bestuurslid fonds cultuurmanagement Universiteit van Antwerpen
 •  Lid vanaf 14 juni 2016
  •  Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
  •  Lid Raad van Toezicht Sint Lucas - Eindhoven
  •  Lid Raad van Toezicht Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC - Maastricht
  •  Lid Raad van Toezicht Studium Chorale - Maastricht
  •  Lid Adviesraad Eindhoven Academy, (Brainport)
  •  Member Advisory Council GuruScan - Amsterdam
  •  Member Scientific Board BrainCompass – Rotterdam
 • Lid vanaf 1 september 2020
  • Senior Director Corporate Communication & Public Relations ViacomCBS Benelux 
  • Voorzitter Raad van Toezicht Musicians Without Borders
  • Voorzitter Raad van Toezicht Volksuniversiteit Amsterdam 
  • Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam 
  • Lid Raad van Advies SOUK, i.s.m. Het Concertgebouw
 • Lid vanaf 1 september 2021
  • Componist, songwriter, producer
  • Gitarist, componist en (zakelijk en financieel) manager Room Eleven
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Buma/Stemra
  • Vice-president Executive Committee CIAM
  • Voorzitter BAM! Popauteurs
  • Bestuurslid ECSA
  • Adviseur Muziek bij Fonds Podiumkunsten
 • Lid vanaf 14 juni 2016
  • Managing Partner Holland Consulting Group
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Yulius voor Geestelijke Gezondheid
  • Vicevoorzitter Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand
  • (Waarnemend) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DOEN
 • Lid vanaf 1 november 2018
  • Hoogleraar en decaan faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft
  • Voorzitter VHTO
  • Voorzitter Robovalley Foundation

Governance afspraken