Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de “good governance” binnen HKU. Bekijk de leden.
De Raad van Toezicht van HKU komt een paar keer per jaar samen met het College van Bestuur. Ook gaan zij twee keer per jaar in gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Taken

De Raad van Toezicht HKU houdt toezicht op de algemene gang van zaken. Ook bewaakt zij de "good governance” (goed bestuur) binnen HKU.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 • lid vanaf 16 juni 2023

  • Lid Raad van Commissarissen De Key Woningcorporatie
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Doen
  • Voorzitter Raad van Toezichting Swazoom Amsterdam
  • Lid Raad van Toezicht Cordaan
  • Lid Raad van Toezicht Ouder en Kind Teams Amsterdam
  • Voorzitter Raad van Toezicht Mental Health Caribbean
  • Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum
  • Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur
  • Voorzitter Raad van Toezicht Frascati Theater
 • Lid vanaf 14 juni 2016

  • Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht SintLucas - Eindhoven
  • Voorzitter Raad van Toezicht Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC - Maastricht
  • Lid Raad van Toezicht Studium Chorale - Maastricht
  • Member Advisory Council GuruScan - Amsterdam
  • Lid Raad van Toezicht ZuidZorg Eindhoven
 • lid vanaf 16 juni 2023

  • Lid Raad van Commissarissen Fairphone
  • Fellow Ashoka
  • Fellow HKU (tot juni 2023)
  • Gastdocent duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie (oa. Nyenrode, Esade)
  • Co-founder De Clique
  • Keynote Speaker
  • Business coach/consultant
 • Lid vanaf 1 september 2020

  • Vice President Corporate Communication & PR Paramount Central & Northern Europe and Asia
  • Voorzitter Raad van Toezicht Volksuniversiteit Amsterdam
  • Voorzitter Raad van Toezicht Musicians without Borders
  • Voorzitter Raad van Toezicht Rose Stories
  • Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Indaad
 • lid vanaf 16 juni 2023

  • Lid directie Bibliotheek UvA en HvA
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Kolom
  • Lid Raad van Commissarissen Velison Wonen
  • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum ongelijkheid
 • lid vanaf 1 september 2021, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad

  • Componist, songwriter, producer
  • Gitarist, componist en (zakelijk en financieel) manager Room Eleven
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Buma/Stemra (tot mei 2023)
  • Vice-president Executive Committee CIAM
  • Voorzitter BAM! Popauteurs
  • Adviseur Muziek bij Fonds Podiumkunsten (tot maart 2023)
 • Lid vanaf 1 november 2018

  • Pro Vice Rector International Affairs en Hoogleraar TU Delft
  • Voorzitter Robovalley Foundation

Governance-afspraken