Bewustwording en verandering

De afgelopen weken deden duizenden mensen, waaronder ook HKU’ers, mee aan een van de vele demonstraties van Black Lives Matter. HKU vindt het belangrijk zich hierover uit te spreken
We zijn ons ervan bewust dat racisme bestaat, bij instituten, groepen en individuen, dus ook bij HKU. We spreken ons volledig en zonder terughoudendheid uit tegen racisme en tegen iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, uiterlijk, afkomst of religie. Wij onderschrijven de Black Lives Matter-beweging met heel ons hart, want het is tijd en noodzaak een fundamentele verandering in te zetten.

Daarom vragen wij iedere medewerker en iedere student respect en compassie te tonen en de dialoog aan te gaan. We roepen op om in verbinding te komen en te blijven. We hebben geen kant en klare antwoorden, maar willen iedereen de kans geven vragen, boosheid, signalen en ideeën voor acties aan te geven die helpen om HKU inclusief te maken.

De wereld en de kunsten, waar we allemaal onderdeel van zijn, worden geconfronteerd met moeilijke maar onvermijdelijke vragen. We delen de pijn en frustratie die velen in onze community ervaren: luisteren naar elkaars mening, proberen te begrijpen en minimaal erkenning, vormen de start van concrete acties waar we ieders kennis, creativiteit en ervaring bij nodig hebben om ons streven naar een inclusief HKU waar te maken.

HKU faciliteert dit op verschillende manieren zoals het creëren van platforms, met personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering. We willen onze blinde vlekken ontdekken, leren van elkaar en concreet beleid doorontwikkelen. Dat past bij de inclusieve HKU die we willen zijn. Daar gaan wij voor.

Roelof Bleker en Heleen Jumelet, College van Bestuur HKU