Culturele kracht en het onverwachte

Het onderzoeksproject ‘Culturele kracht en het onverwachte’ biedt zakelijk leiders van podiumkunstinstellingen een instrumentarium dat hen in staat stelt strategische en financiële risico’s van hun organisatie te identificeren, te beheersen en bespreekbaar te maken in hun eigen organisatie..

Looptijd: 1 september 2022 tot 1 september 2024

Kennisbehoefte bij zakelijk leiders

Ondanks dat de culturele sector al een decennium lang bezig is met een professionaliseringslag verscheen in 2019 een brandbrief waarin wordt gepleit voor de dringende noodzaak tot professionalisering van het strategische en financiële risicobeleid van podiumkunsten.

Uit gesprekken over de implementatie van de governance code blijkt dat kennis over vormen van standaardisatie over financieel en strategisch beleid ontbreken. Zakelijk leiders in de culturele sector geven aan dat zij niet beschikken over de kennis en de instrumenten om risicomanagement effectief te kunnen uitvoeren. Dit onderzoek stapt in deze lacune.

​Het instrumentarium helpt de zakelijk leiders ook om een balans te zoeken tussen enerzijds hun strategische en financiële risico’s en anderzijds hun artistieke en maatschappelijke risico’s. Het instrumentarium zal de terugkerende werkpraktijk van zakelijk leiders aan lange termijnbeleid koppelen.

Samen ontwikkelen

We maken dit instrumentarium samen met zakelijk leiders en andere stakeholders, omdat we juist hun kennis van de praktijk willen verzamelen en gebruiken voor de ontwikkeling van het instrumentarium. De resultaten van dit onderzoek maken de invoering van professioneel en gestandaardiseerd risicomanagement door zakelijk leiders werkzaam binnen de podiumkunsten mogelijk.

Samenwerkingspartners

 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Lijn6 Theaterproductie
 • Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Nicolien Luttels Advies
 • Stichting Cultuur+Ondernemen
 • Stichting De Stilte
 • Stichting Film Instituut Nederland
 • Stichting Het Huis
 • Values of Culture&Creativity
 • Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals VNPF

Docentonderzoekers HKU

Walter van Andel, Lies Wijnterp en Esther Willemse.

Ondersteund door

Regiorgaan SIA - RAAK-publiek