Visie op onderzoek

Bij HKU is het creatieve proces zélf een vorm van onderzoek doen. Dit gebeurt in samenwerking met onderwijs en werkveld.

Onze visie op kunst en onderzoek

Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit maakt onderzoek in de kunst essentieel. Als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap geeft kunst een ander perspectief, zet in beweging en brengt zaken teweeg.

Impact van kunstonderzoek

Een typisch HKU-onderzoeksproject heeft impact op verschillende domeinen: onderwijs, werkveld, maatschappij en/of kunstpraktijk. Dit levert niet alleen kennis, inzichten en perspectieven op binnen de kunsten en het kunstvakonderwijs, maar dit draagt ook bij aan innovatie buiten de kunsten.

Maakpraktijk staat centraal

Tijdens het ontwikkelen van onderzoeksvragen, -methodes en -uitkomsten zien wij het creatieve proces als een alternatieve vorm van kennisproductie. De nadruk ligt op onderzoek doen vanuit het maken van kunst, media en design. Dit stelt ons in staat bestaande processen opnieuw te bekijken, te verbeteren of te vernieuwen.

Verbindingen

De onderdelen die onderzoek verrichten binnen HKU, staan met elkaar in verbinding. Dit zijn de lectoraten, expertisecentra, docent-onderzoekers, studenten, promovendi, de Innovatiestudio, enzovoort. Deze verbindingen bevorderen discipline-overstijgend onderzoek en innovatie, en leiden tot meer gezamenlijke projecten en programma’s. Daarnaast is onze gemeenschap breder dan alleen HKU. Werkveld, partnerinstellingen en kunstvakonderwijs experimenteren en reflecteren samen, waarbij het ene artistieke project het andere kan verrijken en informeren.

De onderzoeksgebieden

HKU kent een aantal onderzoeksgebieden. Dit zijn kaders, geen harde grenzen. Het kan zo zijn dat een onderzoek zich in twee onderzoeksgebieden bevindt. We streven naar onderlinge samenhang en samenwerkingsvoordeel van beide gebieden. De onderzoeksgebieden zijn in elk geval aan één lectoraat verbonden.