Slotrede HKU-lector Bart van Rosmalen over 10 jaar muzisch werk

  • 28 May 2024
HKU-lector Kunst en Professionalisering Bart van Rosmalen presenteert op 6 en 7 juni 2024 het sluitstuk van tien jaar muzisch werk bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met twee nieuwe publicaties en een theatrale slotrede met de titel: ‘Stappen in het onbekende’.
Slotrede HKU-lector Bart van Rosmalen over 10 jaar muzisch werk
Bart van Rosmalen toont in zijn publicaties aan dat kunst en het maken van kunst een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van een gezonde organisatie die klaar is voor een turbulente toekomst. In een toenemend onzekere wereld kom je, of je nu onderwijs geeft, in een organisatie werkt of onderzoek doet steeds vaker op het punt dat je ‘stappen in het onbekende’ zal moeten zetten. Dat doen is niet vanzelfsprekend. Drie vragen spelen mee: Hoe doorbreek je het vastzitten in de macht der gewoonte van telkens herhalende patronen? Hoe ben je elkaar, tegen een achtergrond van toenemende polarisatie, tot goed gezelschap? En hoe kom je onderling tot overeenstemming over wat het goede is om te doen? Geïnspireerd door werken in en met de kunsten doet muzisch werk concrete handreikingen: maak variaties, breng eigenheid in balans met samenspel en toon wat ertoe doet.

HKU Lectoraat
De HKU-lectoraten doen onderzoek in de kunstenpraktijk en het creatieve werkveld en brengen nieuwe perspectieven in andere sectoren. Edwin Jacobs, lid van het College van Bestuur: “Bart van Rosmalen sluit zijn HKU-carrière af als lector Kunst en Professionalisering en dat doet hij met maar liefst drie publicaties. Met zijn programma muzische professionalisering mocht ik al in 2006 kennismaken. Dat was een onvergetelijke ervaring: leren vanuit muzische en kunstzinnige invalshoeken. Dat is nu samengebracht in een handboek. Deze inzichten zijn van belang voor kunsteducatie en docentenopleidingen en nemen we mee in de HKU-Meerjarenstrategie 2024-2030.”

Een drieluik
In zijn proefschrift Muzische Professionalisering (Uitgeverij IJzer, 2016) ontvouwt Van Rosmalen een muzisch mensbeeld in de context van organisaties. Hij laat zien hoe ‘vertellen’, ‘spelen’ en maken’ professionele eigenzinnigheid, gedeelde waarden en plezier in het werk aanwakkeren. Muzische Professionalisering verbindt filosofie met praktijk.

Voor die momenten dat je het niet weet en toch moet handelen neemt het boek Ontvankelijkheid (Uitgeverij IJzer, 2024) je mee in leven en werken met dat wat tot je komt. Vatbaar zijn voor wat je raakt helpt om je verhouding tot een gefragmenteerde wereld heel te maken. Ontvankelijkheid is een literair werk.
Veertig direct in de praktijk toepasbare muzische werk- en gespreksvormen staan als lessen uitgewerkt in Stappen in het onbekende- handboek muzisch werk (HKU Press, 2024). Van onverwachte wendingen in het werk tot nieuwe vormen van feedback. Van de omgang met tragiek tot het vieren van succes. Stappen in het onbekende is een praktijkboek. Bestel het praktijkboek via HKU Press.

Slotmanifestatie
Vanwege de grote animo wordt de slotrede tweemaal georganiseerd. Aanmelden is nog mogelijk voor 6 juni van 20.00-22.00 uur op de HKU-locatie, Oudenoord 700 in Utrecht. Ga hiervoor naar: https://muzisch-werk.hku-events.nl