Samenwerking HKU Theater en Jeugdtheaterschool Drazans

Internationale samenwerking zorgt voor betere aansluiting op kunstvakonderwijs voor jongeren op Curaçao en een meer diverse instroom van studenten.
HKU Theater en Jeugdtheaterschool Drazans werken samen om de aansluiting op het kunstvakonderwijs voor jongeren op Curaçao te verbeteren. Dit onder meer door financiële maar ook artistieke drempels te verlagen rondom de toelating. Resultaat is een meer diverse instroom van studenten en een verrijking van het onderwijs door de toevoeging van meerdere perspectieven en verhalen.​

Uitwisselingsprojecten en voorlichting

Afgelopen twee jaar vonden diverse uitwisselingsprojecten plaats tussen studenten van HKU Theater en Jeugdtheaterschool Drazans. Een voorbeeld hiervan is De week zonder naam, dat een week in januari tegelijkertijd plaatsvindt in Utrecht en op Curaçao. Tijdens de projecten wisselen studenten en docenten uit Nederland en Curaçao kennis, ideeën en ervaringen uit. Jongeren op Curaçao komen zo meer te weten over het volgen van kunstvakonderwijs in Nederland. Studenten van HKU Theater komen in aanraking met nieuwe perspectieven en verhalen.

HKU Theater spant zich ook met reguliere voorlichtingsactiviteiten in om te komen tot een meer diverse instroom. Zo is er tijdens de open dag een online verbinding tussen Utrecht en Curaçao, waarbij jongeren op Curaçao live in gesprek kunnen met docenten en studenten in Utrecht, kunnen meekijken met open lessen en workshops.

De samenwerking begint meer en meer vruchten af te werpen. Steeds meer jongeren op Curaçao weten HKU Theater te vinden, bellen en mailen met vragen en bezoeken de online open dag. Ze doen ook steeds vaker toelating bij HKU Theater én worden vaker aangenomen.

Drempels wegnemen voor toelating
HKU Theater kijkt kritisch nar de toelatingsprocedrue en probeert drempels voor jongeren op Curaçao te verlagen en liefst weg te nemen. Auditie doen in Nederland betekent voor hen een lange vliegreis en verblijf van meerdere dage en is daardoor een grote investering in tijd en financiële middelen. De mogelijkheid om online auditie te doen kan deze drempel aanzienlijk verlagen. Bij Docent Theater is de afgelopen jaren steeds meer gebruik gemaakt van online audities.

HKU probeert ook eventuele artistieke drempels rondom de auditie weg te nemen; bijvoorbeeld door betrokken docenten meer bewust te maken van een eventueel westers perspectief vanuit waar ze auditerende jongeren beoordelen. Jongeren uit Curaçao vertellen tijdens de toelating andere verhalen dan studenten die geboren zijn in Nederland en doen dit vanuit een ander perspectief. Betrokken docenten moeten dit verhaal en perspectief leren kennen en begrijpen om het goed op waarde te kunnen schatten.

Ambities voor de toekomst
HKU Theater zoekt samenwerking met andere kunstvakhogescholen zoals ArtEZ om te komen tot een betere aansluiting op het hele kunstvakonderwijs in heel Nederland. Resultaten, inzichten en nieuwe perspectieven die ontstaan uit de samenwerking tussen HKU Theater en Jeugdtheaterschool Drazans, kunnen ook heel goed bruikbaar zijn voor andere kunstvakhogescholen in Nederland.

HKU Theater beperkt de samenwerking verder graag niet tot Curaçao, maar wil ook graag jongeren in het hele Nederlandse taalgebied bereiken, waaronder jongeren in Aruba, Bonaire en Suriname.

Meer weten?
Op deze pagina vind je meer informatie over de samenwerking, kun je komende tijd terugkijken naar samenwerkingsprojecten die achter de rug liggen en kondigen we nieuwe projecten aan, en vertellen betrokken studenten hoe zij de samenwerking ervaren. Heb je een vraag over de samenwerking van HKU Theater en Jeugdtheaterschool Drazans? Daarvoor kun je terecht bij Wilfred Hermkens (wilfred.hermkens@hku.nl) en Maaike Kempers (maaike@drazans.com).

Crowdfundingcampagne Rayla Heuijmans

Een van de studenten die van Drazans is doorgestroomd naar HKU Theater is Rayla Heuijmans. Ze is in september 2023 begonnen met de opleiding Interactive Performance Design. Om Rayla een steuntje in de rug te geven tijdens de start van haar studie, kun je een bijdrage leveren aan de crowdfundingcampagne die zij is gestart bij het Yvonne van Gennip Talent Fonds.