Interview met Marieke Gervers

Interview met Marieke Gervers

Marieke Gervers is Practor Creatief Vakmanschap bij het ROC van Amsterdam en oprichter van sQuare, broedplaats voor de doorontwikkeling en positionering van mbo-afgestudeerde creatieve vakmensen. Voor HKU verkent zij de overkoepelende visie en scenario’s voor de Associate Degrees.

Marieke Gervers is Practor Creatief Vakmanschap bij het ROC van Amsterdam. Daarnaast is ze oprichter en directeur van sQuare, broedplaats voor de doorontwikkeling en positionering van mbo-afgestudeerde creatieve vakmensen.

Samen met het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie en de Associate Degree (Ad)-teams van HKU Design en HKU Media verkent zij de overkoepelende visie en scenario’s voor de Ad’s ( NLQF niveau 5) van HKU.

Waarom vind je dat het kunstonderwijs Ad’s moet ontwikkelen en aanbieden?

Ik zie een enorm contingent aan talentvolle studenten in het mbo (niveau 4) die zich prima door kunnen ontwikkelen naar een hoger niveau 5. Ik werk dagelijks met deze afgestudeerde jonge makers bij sQuare en ervaar dat zij heel gemotiveerd zijn om zich verder te professionaliseren, omdat ze zichzelf en elkaar continu nieuwe skills aanleren.

Het zijn praktische makers, die zich graag willen doorontwikkelen in conceptuele- en ondernemende vaardigheden, maar die niet per se kunstenaar willen zijn. Daarom starten ze vaak niet aan een hbo kunstopleiding of ze haken halverwege weer af, omdat ze er niet vinden wat ze zoeken. De professionalisering van deze creatieve makersgroep fascineert mij en is al vijf jaar onderwerp van het praktijkgerichte onderzoek binnen mijn practoraat.

Waarom werk je juist bij HKU aan creatieve Ad’s?

Ik ervaar HKU als een kwalitatief hoogwaardige en mensgerichte kunsthogeschool. Ik spreek als practor geregeld een publiek toe en het zijn vaak HKU-ers die mij na afloop opzoeken, omdat mijn verhaal bij hen resoneert. Ik heb zelf ook mijn bachelor en een master bij HKU gedaan, dus blijkbaar matchen de waarden van HKU en die van mij goed met elkaar.

Ik deel de ambitie van HKU om maatschappelijke verbinding te maken, en herken me tevens in de drang naar vernieuwing en experiment. Met Hanke Leeuw, directeur van het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie, ben ik al lang in gesprek over deze mbo-doelgroep en over de waarde van hun verhalen en makerschap voor onze samenleving.

Ik ervaar bij HKU oprechte interesse in mijn visie op hoe deze doelgroep zich verder kan ontwikkelen en kan bijdragen aan een meer inclusieve creatieve sector en samenleving. Ons beroepsonderwijs is, volgens mij, gebouwd op een oud idee over de arbeidsmarkt met vaste banen, eenzijdige carrières en traditionele vakbonden.

HKU heeft de autonomie, de creatieve ontwikkelkracht en kennis van de juiste ontwerpmethodieken om het voortouw te kunnen nemen in de onderwijsinnovatie die nodig is voor de nieuwe realiteit met een flexibele arbeidsmarkt. HKU kan een belangrijke gamechanger zijn voor ons beroepsonderwijs. Ik heb het dan over het durven pionieren met nieuwe modellen en de Ad biedt hier ruimte voor.

Wat vind jij dat HKU-ers moeten weten over studenten die een AD willen volgen bij HKU?

Ik merk dat hier veel onbekend is over wat mbo-afgestudeerde makers al kunnen. Een gediplomeerd mediavormgever van 20 jaar, met 1000 uur stage-ervaring in z’n rugzak en een bijbaan, heeft een heel ander startniveau dan een havist van 17 die nog moet ontdekken wie hij is en wat hij kan. Erken daarom dat er verschillende leerbehoeftes zijn en laat studenten ook op verschillende niveaus binnenkomen en onderwijs volgen.

Met maatwerk haal je, én nog belangrijker, houd je een meer diverse studentenpopulatie binnen. Leerzaam en inspirerend was het gesprek met Utrechtse mbo-afgestudeerde makers over hun ambities en ontwikkelbehoeftes. Maar ook de daaropvolgende sessie met mbo ontwikkelaars en HKU-ers. Vooruitstrevende mbo-vakscholen bleken vaak al veel ervaring te hebben met niveau 5.

Ik besefte toen dat HKU dit wiel helemaal niet opnieuw hoeft uit te vinden, maar juist beter kan investeren in wederkerig lerende samenwerkingen met deze scholen.

Voor welk soort Ad’s in het kunstonderwijs is, denk jij, vooral interesse?

De verkenning is nog gaande in samenwerking met de schools van HKU. Sowieso is het belangrijk dat de Ad opleidingen flexibel worden opgebouwd, zodat maatwerk voor de student mogelijk is.

Ik pleit ervoor om de inhoud van de Ad’s in co creatie met werkveldpartners, de schools van HKU en met een selectie van mbo-vakscholen te ontwikkelen. Makers willen Ad’s die gericht zijn op hun (toekomstige) werkpraktijk. In de eerste fase van een Ad opleiding zou er binnen de veilige HKU context volop aandacht voor het ‘wederkerig’ aanleren van nieuwe skills en de doorontwikkeling naar leerniveau 5 moeten zijn.

Maar in de tweede fase wil je dat de makers die nieuwe skills direct toepassen in de werkpraktijk en zouden de modules ook zoveel mogelijk in het werkveld aangeboden moeten worden.

Wat is nu de volgende stap?

We hebben nu een visie ontwikkeld voor het toekomstige HKU Ad-portfolio. Dat hebben we voorgelegd aan de verschillende externe stakeholders die betrokken zijn in dit proces om te verifiëren of we goed naar ze hebben geluisterd. Verder voeren we nu gesprekken met een aantal HKU school-directeuren om op inhoud en organisatie nog verder aan te scherpen.

Dat alles nemen we mee in het afsluitende gesprek met het College van Bestuur van HKU waarin we de visie met meerdere scenario’s zullen bespreken. Daarna is het aan HKU wat er verder mee gebeurt.