Interview met Hanke Leeuw

Gesprek met Hanke Leeuw

In het Chinees wordt voor 'crisis' en 'kans' hetzelfde woord gebruikt. De coronacrisis is een collectief leermoment. Hanke Leeuw is directeur van het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie. Welke kansen ziet zij?

Stimulans

'Ons programma heet 'Leven Lang Leren en Flexibel Onderwijs. Bij wat er nu gebeurt ligt het accent natuurlijk vooral op flexibel onderwijs. Ik denk dat met het sluiten van de onderwijslocaties er bij iedereen een knop is omgegaan en tegelijk daarmee ging de knop van 'leren en innovatie' aan. Deze crisis is voor het gebruik van technologie in ons onderwijs een gigantische stimulans. De normale bezwaren bestaan niet meer nu we allemaal afscheid moeten nemen van onze routine. De saamhorigheid op allerlei plekken in de manier waarop iedereen gaat voor de student vind ik heel bijzonder. Corrie Nagtegaal is meteen een weekend bezig geweest om te kijken hoe ze de didactische cursus online kan aanbieden. En alle betrokkenen riepen meteen: “We gaan je helpen”

Versnellen

‘Deze situatie versnelt de flexibiliseringsagenda van het onderwijs van HKU. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking met het Expertisecentrum Creatieve Technologie en Facilities. Samen kijken we naar wat loopt, naar wat stagneert en hoe we dat vlot kunnen trekken en versterken. Ik moet denken aan een uitspraak van Herman Finkers: “Kalm aan en rap een beetje.” Het is beide. Soms moet je in deze situatie zeggen: “Kalm aan” en soms: “Rap een beetje”. Daarnaast moeten we oog hebben voor wat niet kan, want dat bestaat óók. De verschillen tussen schools zijn groot. Games en Interactie is een ander verhaal dan bijvoorbeeld Theater en het Utrechts Conservatorium.’

Online uitgedaagd

‘Allemaal worden we uitgedaagd om bij te leren en creatief te zijn. Een prachtig voorbeeld vind ik de online class bij Kunst en Economie van Katelijn de Vreede en Myra Driessen. Joris Renskers heeft in een speciaal daarvoor ingericht lokaal de noodzakelijke faciliteiten geregeld en 120 studenten hebben online een hoorcollege kunnen volgen. Er wordt enorm hard gewerkt om dingen mogelijk te blijven maken. Vanuit het Centrum proberen we ook gewoon door te gaan met de Learning Communities.’

Digitaal koffiedrinken

‘Werken helpt mij om niet in de nieuwstunnel te verdwijnen. Je kunt natuurlijk de hele dag op Twitter zitten en alle nieuws volgen. Maar dat mag ik van mezelf pas vanaf 8 uur 's avonds. Ik wil er graag zijn voor mijn team en daarbij rekening houden met ieders individuele omstandigheden. Alle uitersten van de situatie waarin mensen zitten worden nu uitvergroot. Als je thuis kinderen hebt waar je ook nog juf of meester voor moet zijn, kun je daarnaast niet op volle kracht werken. 's Morgens om 9 uur drinken we digitaal gezamenlijk koffie. Ik vind het belangrijk om elkaar te ondersteunen, aandacht voor elkaar te hebben en te vragen wat de ander nodig heeft. Het is fijn om dan te kunnen zeggen: samen komen we er wel.'