Een lichtbak vol herinneringen

Trix Berendsen is vierdejaars Fine Art and Design in Education en probeert tijdens HKU Online Exposure het alledaagse en vergankelijke in beeld te brengen. ‘Ik wil de toeschouwer een steeds meer veranderende wereld laten zien. Ik geloof dat we de wereld om ons heen vaak kunnen ervaren als vanzelfsprekend. We zien veel niet meer, maar kijken er als het ware dwars doorheen.’

Brede opleiding

Vier jaar geleden begint ze met de opleiding en in haar eerste twee jaar doet ze vooral binnen schoolse ervaring op, zoals voor de klas staan. Maar het buiten schoolse is uiteindelijk wat haar aandacht trekt. Tijdens haar stage bij Kunstuitleen geeft ze samen met twee klasgenoten verschillende avonden lezingen waarbij ze kunstwerken, die in het bezit zijn van de Kunstuitleen, samen met leden beschouwt. Hierdoor komt ze erachter dat ze dit toch liever doet dan voor de klas staan: ‘Ik kwam erachter dat ik niet per se een docentenrol aanneem, maar liever de educator rol waarbij ik een samenwerking aan ga met mensen met allerlei verschillende expertises.’

Dat vindt ze sowieso fijn aan de opleiding: ‘Het is een docentenopleiding, maar je hoeft niet per se docent te worden. Dat wordt heel erg losgelaten. Nu ben ik meer een educator: ik werk samen met mensen in plaats van dat ik boven ze sta.’

Banenkans

Op dit moment heeft Trix een positionering bij Kunstcollectief de Onkruidenier en werken ze samen aan het project Forever Summer. ‘We zijn op dit moment bezig met het maken van een film. Het project Forever Summerverbindt verschillende werelden: die van het verbouwen van de tomaat op de Stadsakkers en bij mensen thuis, maar ook in het van Abbemuseum waar we binnenkort planten zullen plaatsen.’
Door de verschillende stages, exposities en brede bevoegdheid van de opleiding merkt Trix dat je zo je netwerk kunt uitbreiden, waardoor de kans op een baan ook groter wordt. ‘De HKU moedigt het aan om mee te doen aan exposities, zoals bijvoorbeeld FAAM of exposities bij de Nijverheid in Utrecht. Je netwerk wordt daardoor ook groter en je leert sneller mensen kennen. Ik leer veel nieuwe mensen kennen doordat ik bij de het collectief de Onkruidenier mijn positionering doe, zoals nu met een community voor het van Abbemuseum.’

Alledaagse vergankelijkheid

Op dit moment is Trix druk bezig met haar afstudeerproject voor HKU Online Exposure. Daarvoor duikt ze in het alledaagse en vergankelijke.

‘Tijdens een lange wandeling denk ik iets vanuit mijn ooghoek te zien gebeuren, een kleine flits, glinstering of een wazig beeld. Als ik mijn blik focus is er sprake van een individueel, ingetogen moment van plotselinge, stille verwondering waarbij de tijd even tot stilstand wordt gebracht. Het is een ogenblik van fascinatie.’
‘Ik geloof dat we de wereld om ons heen vaak kunnen ervaren als vanzelfsprekend. We zien veel niet meer, maar kijken er als het ware dwars doorheen. Dingen als schimmen die enkel bestaan om in het dagelijks leven te dienen. Met mijn beeldend werk leid ik de toeschouwer door een vernieuwd beeld van ‘het vanzelfsprekende’. Ik hoop de kijker een ervaring van het tastbare te laten ervaren in onze beeldverzadigde wereld.’
‘De constante observatie en organisatie van de wereld om mij heen krijgt een letterlijk weergave in mijn werk. Hierin is het tactiele, het verzamelen, deconstructie, reconstructie, combineren en uitstallen essentieel voor mijn werkwijze. Ik geloof dat een esthetische ervaring niet per se is voorbehouden aan de ‘hoge kunst’, maar ook kan worden gevonden in het alledaagse.’

Tips

De opleiding is erg breed: je wordt opgeleid vanuit de principes, leert om te beschouwen en over te dragen.

Of Trix nog tips heeft voor nieuwe studenten? ‘Je moet wel echt een passie voor kunst hebben. Daarnaast hoef je het binnen de opleiding niet allemaal in je eentje te doen. Je kunt samenwerkingen aangaan met klasgenoten, studenten uit andere jaren of van andere HKU-opleidingen, werkplaatsmedewerkers, beheer of bijvoorbeeld een collectief starten!’

Maker

Trix Berendsen

Vierdejaars Fine Art and Design in Education
Instagram