Corrie van Binsbergen verbindt muzikanten van allerlei pluimage

Corrie van Binsbergen studeerde in 1983 als klassiek gitarist af aan HKU Utrechts Conservatorium. Ze werd geen klassiek gitarist, maar veroverde de muziekwereld met haar elektrische gitaar, als bandleider en componist. In haar werk verbindt ze muzikanten van allerlei pluimage. En dat hoopt ze als fellow ook te doen.
Corrie van Binsbergen verbindt muzikanten van allerlei pluimage
In haar kantoor in Amsterdam-West vertelt de muzikale duizendpoot over haar plannen voor de toekomst. Corrie van Binsbergen, bekend van Corrie en de Grote Brokken en haar literaire concerten met onder meer Toon Tellegen, gaat als organisator een stapje terug doen. ‘Het kost me zo veel tijd - tijd die ik de komende jaren anders wil besteden: aan het schrijven van muziek.’ Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want als HKU-fellow steekt haar organisatiedrang meteen de kop op. ‘Een Q&A met Remy van Kesteren voor conservatoriumstudenten, dat zie ik wel zitten.’

Input

En dus stelde Van Binsbergen dit onlangs aan HKU voor, in opvolging van de online lezing die zij in mei 2021 gaf. ‘In die lezing heb ik mijzelf voorgesteld, mijn carrière in vogelvlucht laten zien en tips gegeven. Afgelopen najaar organiseerden we een eerste rondetafelgesprek, met muziekstudenten van de klassieke afdeling, Jazz en Pop en Musician 3.0. Het idee is dat er per afdeling twee studenten (een eerstejaars en een derde- of vierdejaars) en een alumnus deelnemen. Zo krijg ik een heel diverse input maar is het qua aantal nog steeds een hanteerbare groep. In een kleine groep ontstaat eerder ruimte voor een echt gesprek, je gaat makkelijker de diepte in dan met een hele klas.’

Pasklaar

Toen Van Binsbergen werd gevraagd fellow van HKU te worden, was haar eerste vraag: Wat is dat? Ze erkent dat ze er nog geen pasklaar antwoord op heeft. Nu ze weet dat er fellows uit allerlei werkvelden zijn, zou ze een ontmoeting met de zes andere fellows toejuichen. ‘Ja, dat lijkt mij geweldig. En heel nuttig ook. Ik zou graag met hen willen bespreken wat we in de breedte voor HKU kunnen betekenen.’

Pragmatisch

Van Binsbergen wil de komende tijd ook door met de rondetafelgesprekken. ‘Hopelijk kunnen studenten vooral iets uit mij halen en kan ik mijn ervaring aan ze doorgeven. Ik kan me voorstellen dat ze met allerlei vragen zitten over de sprong naar de praktijk: Hoe kom ik aan werk? Wie moet ik benaderen? Ik vertel ze graag hoe ik dat destijds heb gedaan. Ik ben sowieso pragmatisch ingesteld. Als ik iets wil, ga ik het ook regelen. Dat zit volgens mij in mijn karakter en ik denk dat het voor muzikanten een belangrijke eigenschap is. Met alleen heel begaafd zijn op je instrument kom je er helaas niet.’

Eilandjes

De inhoud van haar individueel fellowship voor HKU, mag Van Binsbergen zelf vormgeven. ‘Nee, er staat geen opdracht op papier. Maar wat in de eerste sessie en door het vragenformulier naar boven kwam, is de behoefte aan samenwerking. Tegelijkertijd is duidelijk dat er toch nog veel eilandjes zijn. De initiatieven tot samenwerken komen voornamelijk van studenten, meestal van studenten Musician 3.0. Hopelijk kan ik hier de komende twee jaar iets in betekenen en meer studenten uit verschillende hoeken bij elkaar brengen.’

Corries tips voor studenten:

  • Vind je eigen stem, volg je hart.
  • Vind je innerlijke kracht, ontwikkel je sterke punten.
  • Probeer alles uit. Zie alles als een experiment.
  • Neem risico’s, maar vertrouw ook op je intuïtie.
  • Ga op zoek naar mogelijkheden. Probeer elke tegenslag om te zetten in iets positiefs.
  • Verbreed je horizon. Inspiratie is overal te vinden.
  • A mind is like a parachute. It doesn’t work if it’s not open. (Frank Zappa)
  • Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It is lighter than you think. (10 rules John Cage)
headerbeeld: Gemma van der Heyden / portretfoto in artikel: Petra Beckers