Coaching en een podium voor de Utrechtse Lichting

De Utrechtse Lichting

Door corona hebben veel alumni die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd hinder ondervonden bij het zetten van de eerste stap in het werkveld. De gemeente Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld voor alumni om ze een steuntje in de rug te bieden.

De Utrechtse Lichting

Langzaam maar zeker kruipt ook de culturele sector uit het corona-dal. Drie lichtingen alumni van HKU Theater krijgen daarbij steun vanuit een in november gelanceerd initiatief: De Utrechtse Lichting. Ruimtelijk ontwerper en curator Trudy Hekman begeleidt de deelnemers. ‘Ik shop ontzettend uit mijn eigen praktijk als ondernemer. Ik ben een spin in het web van de partners en betrokken alumni. In die rol zorg ik ervoor dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Ik signaleer waar de makers behoefte aan hebben en koppel dat terug naar de samenwerkingspartners.’

In rook opgegaan

Die partners zijn: Het Huis Utrecht, Theater Kikker en HKU Theater. Afgelopen november schreven zij een open call uit: 5000 euro steun uit NPO-gelden voor drie lichtingen van HKU Theater, de afgestudeerden uit 2019, 2020 en 2021. Trudy: ‘Door corona zijn er voor hen veel kansen in rook opgegaan. Binnen De Utrechtse Lichting krijgen tien geselecteerde projecten alsnog een podium.’

HKU-alumni die zich naar aanleiding van de oproep inschreven, moesten aantoonbaar verbonden zijn met de stad Utrecht en een eigen inhoudelijke stem hebben. Trudy: ‘En het moesten makers zijn met de ambitie om een interdisciplinaire performance te creëren voor een publiek. De selectie is vervolgens gemaakt op basis van de artistieke kwaliteit van het plan, de haalbaarheid en de diversiteit op cultureel en artistiek vlak en opleidingsachtergrond. De gekozen initiatieven zijn echt kruisbestuivingen, met alle studies van HKU Theater vertegenwoordigd en bijvoorbeeld ook een alumnus van Musician 3.0.’

Inhaalslag

Trudy ziet dat de gevolgen van corona op dit soort makers nog steeds worden onderschat. ‘Het gaat daarbij om twee dingen. Allereerst hebben ze zichzelf al die tijd niet op de podia aan het publiek kunnen laten zien. Het tweede punt gaat om de lange afwezigheid van de plekken waar ze elkaar voorheen ontmoetten en uitwisselden over hun werk. In 2020 hebben veel afgestudeerden hun eindwerk niet eens live kunnen presenteren. De inhaalslag is dus nog in volle gang - een initiatief als De Utrechtse Lichting speelt daarbij een belangrijke rol.’

Behalve een podium voor de projecten, biedt De Utrechtse Lichting ook een deel coaching. Trudy: ‘Het Huis Utrecht heeft veel kennis in huis die van pas komt in de workshops die we voor de deelnemers organiseren. Daarin gaan we in op allerlei praktijkgerichte vragen. Hoe pitch je je werk? Hoe voer je een nagesprek met een potentiële programmeur? Hoe overleg je met technici over jouw voorstelling? Hoe vraag je succesvol subsidie aan?’

‘Wat ik zelf nog meer doe? Ik leg de makers bijvoorbeeld uit hoe ze met theaters kunnen communiceren. Daar bestaan gangbare formulieren voor die ze gewoon mogen lenen en aanpassen. Alumni hebben altijd veel vragen over de zakelijke kant, onder meer hoe je met btw omgaat. Zo’n onderwerp zetten we dan op de agenda voor een workshop. Ik shop ontzettend uit mijn eigen praktijk als ondernemer. In feite probeer ik op dat vlak mijn ervaring van de afgelopen twaalf jaar zo goed mogelijk over te dragen. Net zoals de andere teamleden van het Huis Utrecht en Theater Kikker dat doen voor dit project.’

Kruiwagen

De directe link met haar eigen praktijk maakte dat Trudy geen moment twijfelde toen ze voor het project gevraagd werd. ‘Ik sta helemaal achter dit initiatief. Het past echt bij me, want ik vind het heel interessant om te onderzoeken hoe je te werk gaat. Hoe ga je ondernemend met je ideeën om, hoe pak je de zakelijke kant aan? Deze makers kunnen allemaal een voorstelling bedenken, maar bij de uiteindelijke vertaling naar het podium komt nog van alles kijken. Daar begeleiden we ze bij. De 5000 euro die ze krijgen mag dan geen enorm kapitaal zijn, door de contacten die ze opdoen heeft dit project veel aanvullende waarde voor de deelnemers. Nu hebben ze toch een soort kruiwagen.’