Imagining Tomorrow International

Over de grenzen van innovatie, onderwijs en samenwerking.

Hoe kun je je creativiteit inzetten om op een nieuwe manier naar maatschappelijke problemen te kijken? Dat is waar HKU-studenten over nadenken tijdens het twee weken durende seminar Imagining Tomorrow International. In opdracht van verschillende bedrijven en organisaties bedenken zij een concept dat ook echt aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd. Op deze manier verbindt HKU onderwijs, innovatie en samenwerking.

Over het project

Imagining Tomorrow International, georganiseerd door HKU Media en HKU Kunst en Economie, is een seminar waarbij studenten twee weken lang in interdisciplinaire teams samenwerken aan vraagstukken van maatschappelijk geëngageerde instellingen. Het seminar is toegankelijk voor alle HKU-studenten. In een 'pressure cooker-setting' verdiepen zij zich in vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zorg, creatieve industrie, lifescience, kunst, mobiliteit, urban spaces en onderwijs. Ter oriëntatie brengen de studenten een bezoek aan de opdrachtgevers en is er soms ook ruimte om bij de opdrachtgever aan het werk te gaan. Gedurende het seminar worden ze begeleid door verschillende coaches. Het resultaat wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en in een algemene eindexpositie.

Blended onderwijs

Tijdens Imagining Tomorrow International werken de studenten zowel fysiek als online met elkaar samen. Zo is de introductie in december online. Dit is ook het moment dat de opdrachtgevers zich presenteren. De eerste week van het seminar werken alle studenten fysiek samen, bij HKU. De tweede week van het seminar werkt een deel van de studenten online mee aan het project, het zogenaamde 'blended' onderdeel, waar het seminar aansluit bij het Blended Intensive Program van Erasmus+ (het programma Erasmus+ ondersteunt het uitwisselen en het vergroten van het netwerk op internationaal niveau). Ook de evaluatie van het project vindt online plaats. Op deze manier leren studenten ook op afstand deel te nemen aan een groepsproject- een essentiële vaardigheid, nu en in de toekomst.

Opdrachtgevers

Imagining Tomorrow werkt met verschillende opdrachtgevers. In 2023 zijn dat: Eerder waren de volgende organisaties opdrachtgever binnen Imagining Tomorrow:

Deelnemende scholen

Imagining Tomorrow draait om samenwerken. HKU-studenten werken samen met elkaar, maar ook met buitenlandse studenten van verschillende instituten.
In 2023 zijn dat: Eerder nam ook 'SAIC, School of the Art Institute of Chicago' deel aan Imagining Tomorrow.

Contact
Meer weten over dit project? Mail naar Erwin Slegers, projectleider: erwin.slegers@hku.nl

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.