Keep An Eye & HKU

De Keep an Eye Foundation ondersteunt jong, veelbelovend talent op het gebied van kunst en vormgeving. Met het Keep an Eye Stipendium en de samenwerking met Air Pastoe wordt aan afgestudeerden ondersteuning geboden: zowel op praktisch als financieel gebied.

Wat doet de Keep an Eye Foundation?

De Keep an Eye Foundation ondersteunt jong, veelbelovend talent op het gebied van kunst en vormgeving. Creatieve makers krijgen dankzij verschillende beurzen, prijzen, shows en festivals de kans om hun talent te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en bovenal hun dromen te verwezenlijken. Keep an Eye streeft verder naar uitwisseling tussen de verschillende disciplines en opleidingen, om het werk van de studenten vanuit een nieuw perspectief te belichten.​

Keep An Eye & HKUPhotography Stipendium
Keep An Eye & HKU

Photography Stipendium

Het Keep an Eye Photography stipendium is bedoeld om afgestudeerden, die met het medium fotografie werken, direct na het afstuderen ondersteuning te bieden en hen een financiële stimulans te geven. Het stipendium draagt op deze manier bij aan de profilering als maker/beginnend kunstenaar, en maakt het mogelijk voor de pas afgestudeerden om zich (met behulp van coaching) te nestelen in de praktijk van een bij hem of haar passend werkveld.

De winnaars ontvangen een geldbedrag van €10.000,- waarvan €2.500,-  gereserveerd is voor coaching. Studenten van de richtingen Photography en Fine Art maken kans op het stipendium, met als criterium dat fotografie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het eindexamenwerk.

Jury

De jury bestond in 2020 uit Roy Cremers (oprichter van crowdfundingplatform Voordekunst), Mariama Attah (redacteur en curator fotografie) en Sêma Bekirovic (kunstenaar).

Winnaars stipendium 2021

Ieder jaar ontvangen drie afgestudeerden, die met het medium fotografie werken, een geldbedrag en coaching om hen ondersteuning en een financiële stimulans te geven. Studenten van de richtingen Photography en Fine Art maken kans op het stipendium, met als criterium dat fotografie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het eindexamenwerk.

Winnaars van dit jaar zijn Angel-Rose Oedit Doebe (Fine Arts 2021), Teune Derks en Rens de Vries (Photography 2021). 

Bekijk hier hun afstudeerwerk:

Angel-Rose Oedit Doebe
Teune Derks
Rens de Vries

Winnaars stipendium 2020

Geertje Brandenburg (Fine Art 2020)

Nathalie van der Straten – Folkersma (Photography 2020)

Keep An Eye & HKUAir Pastoe
Keep An Eye & HKU

Air (Artist In Residence) Pastoe

Studenten van de HKU Fine Art bereiden zich voor op een leven als kunstenaar. Maar hoe ziet die beroepspraktijk eruit? Om daar een beter beeld van te krijgen start er in schooljaar 2021-2022 een bijzonder project: Een artist in residence op de opleiding.

Binnen het curriculum van de HKU wil de opleiding benadrukken dat het ‘denken’ richting moet krijgen vanuit het avontuur van het ‘maken’. Vanuit deze gedachte is de wens ontstaan om een inspirerende professional, een kunstenaar op de vloer aan het werk te zien. Iemand die je deelgenoot laat zijn van zijn/haar proces, waar je vragen aan kan stellen en van wie je op velerlei wijze kan leren maar die anders dan een vaste docent niet verantwoordelijk is voor beoordeling of examinering. 

Een residency op de opleiding

Vanaf 2021 wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om gedurende drie dagen per week gebruik te maken van een atelier op de HKU Pastoefabriek. Binnen dit atelier werkt de kunstenaar aan de ontwikkeling van het eigen beeldende werk.
 
Keep an Eye Air Pastoe geeft de Fine Art studenten niet alleen de mogelijkheid om met professionele kunstenaars over hun werk te spreken maar ze ook daadwerkelijk actief aan het werk te zien in het atelier of in de werkplaats. Het project wordt afgesloten met een expositie en een publicatie.

De geselecteerde kunstenaars zijn bekendgemaakt: het is het duo Sander Breure & Witte van Hulzen.
Zij zullen vanaf september aan het werk gaan op de Pastoefabriek.

Voor vragen en meer informatie, kun je mailen naar air.pastoe@hku.nl

Meer informatie over Keep An Eye