The Conference of the Birds

Artist in Residence Pastoe

  • 02/04
  • 23/04
The Conference of the Birds
Sander Breure en Witte van Hulzen hebben aan het einde van hun residency de studio waarin ze werkten overgebracht naar de expositieruimte van AG. Binnen deze studio tonen acht studenten nieuw werk. Door de studio zelf als ruimte tentoon te stellen willen ze naar voren brengen wat zich normaliter backstage afspeelt: de processen. Wat gebeurt er in de studio? Hoe werkt een kunstenaar? Kunnen we een systeem onderscheiden in wat de kunstenaar doet? In de studio is er een conferentie van vogels. De kunstenaar werkt in het atelier, maar moet zich ook verhouden tot de buitenwereld. De kunstenaar luistert naar de vogels.
Breure en Van Hulzen zijn de eerste kunstenaars binnen AIR Pastoe, dat jaarlijks wordt mogelijk gemaakt door de Keep An Eye Foundation. Professionele kunstenaars werken drie dagen per week in één van de ateliers in het Pastoe gebouw. Ze maken eigen werk, maar studenten kunnen hen van alles vragen en inzicht krijgen in hun werkproces.