RE_NATURE

  • 08/10
  • 31/10

HKU BioArt showcase op RE_NATURE

De HKU BioArt showcase op RE_NATURE staat in het teken van de relatie tussen mens en natuur. Over hoe we de verbinding verloren en hoe we deze kunnen herstellen.

Het complexe probleem van de ecologische kwestie lijkt vaak ver verwijderd van de alledaagse ervaring. Op een andere manier kijken kan helpen om abstracte verbanden concreter te maken. Het betekent letterlijk een ander perspectief innemen, aandacht schenken aan onverwachte of eerder ongeziene interacties. De BioArt showcase van de HKU probeert die interacties tastbaar te maken.

Op RE_NATURE toont HKU een selectie van werken die de relatie tussen mens en natuur onderzoeken. Het doel is om het publiek (opnieuw) te verbinden met de natuur of op zijn minst hun huidige relatie met de natuur in vraag te stellen. Hopelijk om mensen meer aan het denken te zetten over onze planeet en hoe dit nog lang een fijne plek kan worden voor alles en iedereen. 

Lees hier meer informatie over de makers en hun werken.

Expertisecentrum Creatieve Technologie

HKU BioArt is onderdeel van het Expertisecentrum Creatieve Technologie, dat zich het komende jaar richt op nieuwe technologie en de toepassing daarvan in kunstonderwijs.

Lees meer informatie over het Expertisecentrum Creatieve Technologie of kijk op de website van RE_NATURE voor meer info en verhalen.