Voorstelling 'Ik, Prometheus'

Eindregie Sara Krant, Docent Theater 4

  • 17/05
Voorstelling 'Ik, Prometheus'

De eerste mensen leefden doelloos voort van dag tot dag, totdat ik het vuur van de goden stal en aan ze gaf. Dat is de zonde waarvoor ik de prijs nu betaal, geboeid, onder een naakte hemel. Ik, Prometheus, moet mijn lot zo goed mogelijk dragen: tegen de noodzaak is geen macht bestand. Maar even moeilijk is het om te zwijgen; de ketens trekken harder aan mijn tong dan aan mijn lijf.

Makers
Concept, tekst en spel: Sara Krant
Concept vormgeving: Mahika Knopper

Met dank aan
Abdel Daoudi (begeleiding), Jet Knoben, Julia Spoelstra.
Naar: ¨Prometheus geboeid¨ door Aischylos, vertaling Gerrit Komrij.

Speeldata
Maandag 17 mei, 17.00-17.30 en 19.00-19.30 uur.
De voorstelling wordt gespeeld voor een intern publiek.