DIE ZIJN ER - Eindexamenwerk Product Design

  • 13/04
  • 04/05
DIE ZIJN ER - Eindexamenwerk Product Design
Voor de studenten fungeert de expositie in AG als een soort try out: in juni zullen ze tijdens HKU Exposure met hun eindwerk afstuderen aan HKU. In AG doen de studenten nu al waardevolle ervaring op met het exposeren in groepsverband. De studenten zijn zelf – voornamelijk in tweetallen - tijdens de openingsuren van AG aanwezig en gaan in gesprek met de bezoekers.