De Herontdekkingsreizigers van het Eigen Hart en de Gezamenlijke Ziel bij Kaarslicht

August de Leeuw en Diederick van Rijsewijk

  • 06/03
De Herontdekkingsreizigers van het Eigen Hart en de Gezamenlijke Ziel bij Kaarslicht
De Herontdekkingsreizigers van het Eigen Hart en de Gezamenlijke Ziel bij Kaarslicht is een muziek- en performanceduo bestaande uit August de Leeuw en Diederick van Rijsewijk. Samen creëren ze klanksculpturen die niet bedoeld zijn om te begrijpen, maar de luisteraar willen meenemen in een desoriënterende reis waar anti-perfectie en de esthetiek van pretentie de drijfveren zijn. In samenwerking met de Maakruimte en Nulpunt werkten ze in de maand februari toe naar een performance getiteld 'Ruwe Overgave'.

De voorstelling gaat over de kolonisatie van het nu. Het nu wordt bezeten, versneden, belegerd door de kwade tijd. Ondergedompeld in het overal en later blijft slechts de zwakste essentie over; een troebele en wankele ijsschots om de jaren mee te trotseren. Een muzikaal en performatief landschap om het gebroken moment te herontdekken.

Een maand lang werkten de Herontdekkingsreizigers intensief in de Maakruimte, onderdeel van de Havenloods. Een onderzoek naar hoe de klanken en woorden waarin ze zich al jaren in dompelden naar een performance vertaald zouden worden en hoe ze die absurditeit konden laten communiceren tegenover een publiek.

Diederick van Rijsewijk is in 2021 afgestudeerd aan de opleiding Musician 3.0 aan de HKU en werkt vanuit muzikale improvisatie, performance, soundscaping, sensitiviteit en somatische dans.

August de Leeuw is in 2020 afgestudeerd aan de opleiding Writing for Performance aan de HKU en zet zijn fascinatie voor taal, ritmiek, betekenis, symboliek en mysticisme in bij het maken van de nummers.