Crea_Tech meetup: excursie naar het Computermuseum

Crea_Tech meetup: excursie naar het Computermuseum