HKU

Met deze opleiding bereid je je voor op een muziekvakstudie. De Basisopleiding HKU Utrechts Conservatorium is primair (maar niet uitsluitend) bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Je krijgt individuele instrumentale, vocale of compositielessen. Met de lessen muziekleer en solfège bereid je je voor op het theoretische deel van het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding.

Programma/Praktische informatie

De Basisopleiding van HKU Utrechts Conservatorium is een cursus van 32 weken en loopt van half september tot eind mei / begin juni en omvat de volgende onderdelen:

Theorie
Je krijgt 32 weken theorielessen van elk 75 minuten, in een groep van maximaal 20 studenten. De theorielessen zijn altijd op een doordeweekse dag aan het eind van de dag. Bij de start van de Basisopleiding kun je kiezen welke dag je voorkeur heeft (je krijgt een keuze uit 3 dagen)

Hoofdvak
De (instrumentale of vocale) hoofdvak-lessen bestaan uit 32 weken individuele lessen van 45 minuten. In overleg met de betreffende docent spreken jullie af op welk moment in de week je deze hoofdvaklessen gaat volgen. Je kunt na overleg met je tutor en je docent deelnemen aan groepsactiviteiten van de Bacheloropleiding, zoals masterclasses, werkweken en projecten.

Toelating

Nadat je aanmelding is ontvangen word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Dan zal bepaald worden of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de vooropleiding.

Lees meer over de toelatingseisen- en procedure.

Lees verder

Docent Muziek

Studenten voor de Basisopleiding Docent Muziek krijgen naast theorieles ook zangles en pianoles. De zangles vindt plaats in kleine groepen.

Kosten

Nadat je bent geplaatst in de Basisopleiding ontvang je een inschrijfformulier en een machtigingsformulier. Op dit inschrijfformulier geef je aan waarvoor je je wilt inschrijven binnen de Basisopleiding. De kosten per onderdeel zijn:

Theorielessen: € 440,=
Hoofdvaklessen: € 980,=
------------------------------- +
Totaalpakket € 1420,=

Waarom deze opleiding?

• Gerenommeerde docenten
• Muzikale uitdaging in een goede sfeer
• Persoonlijke aandacht
• Projecten, concerten, masterclasses, workshops die je kunt bijwonen en waaraan je soms kunt meedoen
• Faciliteiten: studieruimten, concertzalen, ICT (internetcafé) etc.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Servicebalie Studentzaken op 030-2091540 of via e-mail: sz@hku.nl.

Academie Muzikaal talent

HKU Utrechts Conservatorium werkt samen met de Academie Muzikaal Talent voor de instrumentale hoofdvakken binnen de afdeling Klassieke Muziek. De lessen en andere activiteiten van de Academie Muzikaal Talent vinden plaats op HKU Utrechts Conservatorium.

Diverse docenten die les geven aan HKU Utrechts Conservatorium maken ook deel uit van het docententeam van de Academie Muzikaal Talent. Dit vergemakkelijkt de doorstroom naar de Vooropleiding of de Bacheloropleiding van HKU Utrechts Conservatorium. De Academie Muzikaal Talent is een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Voor meer informatie kijk je op www.academiemuzikaaltalent.nl.