HKU

Als afgestudeerde professional crossover creativity werk jij als zogenaamde ‘transformatie-ontwerper’ of ‘innovatie-ontwerper’: met andere woorden, iemand die vormgeeft aan veranderingen en vernieuwingen.

Op een rij

Na je studie:

 • ga jij je kennis en ervaring met creatieve processen toepassen om processen en producten te verbeteren of vernieuwen;

 • ontwerp je met verschillende partners oplossingen voor vraagstukken, waarbij je je kennis over technologie zinvol inzet;  

 • ben je een noodzakelijke schakel tussen verschillende partijen (opdrachtgevers, betrokkenen, klanten), omdat je creatief en kritisch kunt omgaan met verschillen;

 • ga je in een divers werkveld aan de slag (overheid, zorginstellingen, bedrijven), de creatieve industrie of (met anderen) een eigen bedrijf beginnen;

 • noem je je toegepast ontwerper, creatief innovator

 • kun je doorstuderen aan een HBO- of (na het volgen van een schakelprogramma) een WO-masteropleiding.

Algemeen

Als afgestudeerde professional crossover creativity werk jij als zogenaamde ‘transformatie-ontwerper’ of ‘innovatie-ontwerper’: met andere woorden, iemand die vormgeeft aan veranderingen en vernieuwingen. Dat kunnen veranderingen of vernieuwingen zijn binnen bedrijven: een bedrijf of organisatie waar jij werkt wil bijvoorbeeld meer maatschappelijk bewust gaan ondernemen. Maar het kan ook zijn dat je juist voor een innovatiebureau werkt, dat van buitenaf allerlei maatschappelijke organisaties advies geeft. Of je bent zelfstandige en bedenkt projecten om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, waarbij je zelf betrokken partijen en investeerder samenbrengt.

Hoe je je beroep ook precies invult, je maakt altijd gebruik van je (creatief) ontwerpend vermogen, om plannen te ontwikkelen die realistisch en uitvoerbaar zijn. Je bent een creatief leider, die kan omgaan met onzekerheden, en anderen kan meenemen in een proces dat niet van tevoren vaststaat, maar altijd leidt tot maatschappelijke verbetering.


Mogelijke functies:

 • Innovatie Ontwerper
 • Transformatie Ontwerper
 • Creative Innovator
 • Design Innovator
 • Transdisciplinair ontwerper
 • Design Thinker
 • Co-designer
 • Regisserend ontwerper 
 • Agent of Change
 • Change Maker

Beroepsrollen

Crossover Creativity professional. Je werkt bij een strategic design / creatief innovatie bureau of als ZZP’er:

 • Je werkt zelfstandig of bij design-, creatieve innovatie- of adviesbureaus; 

 • Je werkt voor opdrachtgevers vanuit ideële of commerciële organisaties/bedrijven;

 • Je wordt ingehuurd als innovatie/transformatie ontwerper, strateeg, moderator of adviseur, om vernieuwings- en veranderprocessen (mee) te ontwerpen, organiseren, mogelijk te maken en door te voeren;

 • Of je werkt voor eigen geïnitieerde projecten, rondom complexe vraagstukken met meerdere belanghebbenden;

 • Voorbeelden van bureaus: Design Innovation Group, IDEO, IDEATE, Live Work, Philips Design, X Plane, Freedom Lab, Mediamatic, De Waag


Crossover Creativity professional, je werkt bij een organisatie of bedrijf: 

 • Je werkt als innovatie-/transformatie-ontwerper in een organisatie of bedrijf. Jouw specifieke taak is om innovaties en transformaties van binnenuit en/of in samenwerking met anderen, aan te jagen, te ontwerpen, aan te passen en door te voeren;  

 • Je hebt de functie van als ‘change maker’ of ‘agent of change’: jij legt verbindingen tussen interne en externe belanghebbenden, en helpt de creatieve en innovatieve capaciteit van het bedrijf uit te bouwen;

 • Je kunt bijvoorbeeld werken bij een afdeling Innovatie, Design (Labs), Strategic Design, Research & Development, Business Development;  

 • Voorbeelden van werkgevers: gemeenten en overheden, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, politie, vervoersbedrijven, financiële instellingen en banken, technologiebedrijven (ook start ups), industrie (bijvoorbeeld DSM, Shell), waterbedrijven, waterschappen, energiebedrijven, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.