HKU

Hoe werkt aanmelden en toelating?

In het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink
2. Doe toelatingsactiviteit

3. Schrijf je in via Studielink

Hoe werkt het?

Na je aanmelding via Studielink, ontvang je een mail waarin je wordt uitgenodigd een toelatingsopdracht te maken. Hierin dien je op basis van je leervragen blijk te geven van een professionele ambitie voor de masteropleiding. Tevens dien je een curriculum vitae en een digitaal portfolio bij de brief te voegen.

Toelatingsdata

Er zijn verschillende toelatingsdata in de periode januari t/m juli. Afhankelijk van wanneer je je aanmeldt, word je ingedeeld op de eerstvolgende toelatingsdag. De datum ontvang je na aanmelding samen met de deadline van aanleveren van je cv en motivatie.

Voor wie?

Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals in het bezit van een getuigschrift van één van de volgende bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs:
 beeldende kunst en vormgeving, muziek, theater, dans of literaire vorming

Deze master is ook bedoeld voor professionals met een bachelor in een kunstvak, kunst & techniek, CMV, kunst & economie, pabo of lerarenopleiding met als voorwaarde dat je
- een aantoonbare specialisatie in de kunsteducatie of
- ervaring met creatieve onderwijsvernieuwing hebt.

Algemene voorwaarde voor toelating tot deze opleiding is dat je al enige jaren ervaring hebt in een relevante werkkring in het (kunst)educatieve veld.


Toelatingsgesprek

Op basis van de toelatingsopdracht, je cv en het digitaal portfolio nodigt de toelatingscommissie kandidaten uit voor een individueel toelatingsgesprek.

In het toelatingsgesprek bespreken we de opdracht, waarbij onder andere je ervaring op het gebied van (kunst)educatie, je vermogen tot samenwerken, je schriftelijke vaardigheden en je reflectieve vermogen beoordeeld worden.


Aanname of afwijzing

Op grond van de toelatingsopdracht en het gesprek adviseert de toelatingscommissie de examencommissie of je wordt toegelaten of afgewezen. Alle kandidaten ontvangen een toelichting op het besluit tot aanname of afwijzing.

Meer informatie

Voor meer informatie ben je van harte welkom op een van de informatie-bijeenkomsten die wij organiseren. Ook kun je contact opnemen met Marin Rutgers, studieleider van de Master of Education in Arts, via ma-ed@hku.nl.