HKU

HKU Games en Interactie

Ina Boudier-Bakkerlaan 50,

3582 VA Utrecht Route

030-2091909

Docentenlijst

Facebook

Over Games en Interactie

Bij de school HKU Games en Interactie staan games en interactie centraal. De vraag naar game- en interaction designers groeit sterk en de afgelopen jaren is er steeds meer behoefte aan specialistische ontwerpers die met andere relevante disciplines samen kunnen werken. Binnen HKU Games en Interactie ligt de nadruk op het ontwerpen van interactie met mensen via games, websites, mobiele telefoons en andere technologieën.


De bachelor-programma’s oogsten veel waardering in het werkveld waarmee de opleidingen bewust goed contact houden. Docenten zijn werkzaam als designers binnen de creatieve industrie en studenten doen niet alleen projecten voor bedrijven zoals Guerrilla Games, CoolGames, Philips, Hewlett Packard, Ronimo Games, Zylom en Media Republic, en festivals zoals Lowlands, maar ook voor omroepen, overheden, culturele instellingen en non-profit organisaties. Dit onderstreept de maatschappelijke insteek van de opleidingen. Als ontwerpers leren studenten kritisch na te denken over games en interactie en de rol hiervan in onze maatschappij.


HKU Games en Interactie werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek nauw samen met de Universiteit Utrecht. Ook onderhouden de opleidingen relaties met onderwijs- en onderzoeksorganisaties in de Verenigde Staten, Engeland, Scandinavië en Japan. Studenten worden gestimuleerd om in het buitenland te studeren of stage te lopen en regelmatig worden er projecten gerealiseerd in samenwerking met buitenlandse studenten.