HKU

De internationale CREA Summer Academy selecteert en ondersteunt studenten en pas afgestudeerden die de ambitie hebben om ondernemer te worden of die willen ontdekken of het ondernemerschap iets voor hen is.

Onder de noemer ‘How to become a start-up’ komen studenten binnen met een idee of visie en verlaten de Summer Academy met een concreet project, enthousiaste teamleden en een ondernemersplan.

Doel

CREA is een netwerk van zomeracademies, Europees gesubsidieerd door Horizon2020. Het heeft als doel om innovatieve start-up teams te ondersteunen die een business idee uitwerken op het snijvlak van creativiteit en technologie. Daartoe organiseren universiteiten en partnerorganisaties in de zomer van 2015 en 2016 zes Summer Academies met een daaraan gekoppeld een wedstrijd voor het beste idee en ondernemersplan. Met deze combinatie van Summer Academy en wedstrijd bevordert CREA het contact tussen potentiële start-ups en investeerders.
Lees verder op de CREA website.


Didactiek en curriculum

Op inhoudelijk gebied is er door HKU voor het project een innovatieve didactische aanpak met curriculum ontwikkeld in de driehoek creativiteit, technologie, ondernemerschap. Dit wordt gedeeld met docenten op verschillende HKU schools. Voor studenten biedt CREA een concrete mogelijkheid om aan de slag te gaan met hun ondernemers-idee.

Samenwerking

De samenwerking met acht verschillende interessante Europese partnerinstellingen is uniek omdat die binnen twee programmalijnen van het Europese programma Horizon2020 tegelijk plaatsvindt.


Binnen het project vindt er docentenuitwisseling en internationale samenwerking plaats op het gebied van ondernemerschap in technische en creatieve sectoren. Dit leidt tot professionalisering van docenten. Betrokken HKU docenten tot nu toe zijn: Karen Sikkema (programmaleider), Thijs van Lier, Cor Noltee, Richard van Tol, Harald Warmelink, Sjoerd Wennekes, Loyda van der Vlist, Keimpe de Heer en Dorian Maarse.


Binnen HKU vindt samenwerking plaats tussen de schools HKU Kunst en Economie en HKU Games en Interactie en de HKU Expertisecentra Educatie, Onderzoek en Innovatie en Creatief Ondernemerschap.


Binnen de Utrechtse regio wordt samengewerkt met de Dutch Game Garden en met Summerschool Utrecht. Dit laatste samenwerkingsverband tussen HKU, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht biedt elke zomer 200 academische onderwijsprogramma's in uiteenlopende disciplines.

Resultaten

Tussen 4 en 19 juli 2016 komen 40 studenten naar de CREA Summer Academy bij HKU.


In de zomer van 2015 volgden 19 studenten vanuit de hele wereld een Summer Academy bij HKU. In totaal volgden zo'n 40 studententeams het CREA programma in Europa.

Lees meer over de resultaten op Europees niveau


Het CREA project levert voor HKU verschillende resultaten op, zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking.

CREA ICT Business Idea Contest

Twee teams van de HKU CREA Summer Academy 2015 pitchten eind oktober op de Lisbon ICT 2015 hun ondernemers-idee en plan voor investeerders, in het kader van de CREA ICT Business Idea Contest. Team Acquarius van HKU CREA Summer Academy kreeg een bijzondere vermelding van de jury vanwege de meest veelbelovende toekomstige technologie!

Lees verder

Contact

Wilt u meer informatie over CREA Summer Academy? U kunt via e-mail contact opnemen met programmaleider Karen Sikkema.