HKU

Makers hebben eigen manieren van werken. De bewustwording hiervan en de inzichten die hierbij ontstaan zijn goud waard.

Van makerskennis naar maakkennis

Veel van de kennis die makers gebruiken om te maken zit in hun lijf. Die kennis is impliciet en aan de maker gebonden. De maker handelt en beschouwt op basis van ervaring, vooronderstellingen en ordeningsprincipes. Een deel hiervan is op tafel te krijgen en van die makerskennis kan maakkennis worden gevormd.


Die maakkennis kan als inspiratie dienen, worden bewerkt of worden gedeeld. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen die beweging brengen bij andere makers. We werken hiervoor met de maakonderzoekscyclus.

Opbrengsten voor maker en maker-docent

  • Inzicht in de eigen maakprocessen en de manieren van werken van anderen
  • Ervaring met het bewerken en documenteren van maakkennis
  • Ervaring met de rol van onderzoek voor je ontwikkeling als maker, en de rol die anderen hierbij kunnen spelen

Opbrengst voor maakpraktijk en onderwijs

  • Onderzoek een productieve positie geven in de maakpraktijk en in het onderwijs
  • Resultaten van maakonderzoek bruikbaar maken voor groepen makers, bij opleidingen en in de maakpraktijk¬†
  • Kennisvorming en -deling rondom manieren van werken kunnen laten ontstaan door het faciliteren van samenwerking tussen makers en groepen, uit dezelfde en verschillende vakgebieden.

" Ik begin steeds meer ruimte te nemen om tijdens het vooronderzoek gesprekken letterlijk 'te schetsen'." - Tanja van der Laan, ruimtelijk ontwerper, docent en onderzoeker HKU Design