HKU

Makers hebben vaak eigen manieren van werken. De bewustwording hiervan en de inzichten die hierbij ontstaan zijn goud waard. Het inspireert de betrokken makers om, met meer bewustzijn en vertrouwen, anders of beter te gaan maken in de eigen maakpraktijk, en in het onderwijs.

Van makerskennis naar maakkennis

Veel van de kennis die makers gebruiken om te maken zit in hun lijf. Die kennis is impliciet en aan de maker gebonden. De maker handelt en beschouwt, op basis van ervaring, vooronderstellingen en ordeningsprincipes. Een deel hiervan is op tafel te krijgen, van makerskennis kan maakkennis worden gemaakt. Die maakkennis kan als inspiratie dienen, worden bewerkt of worden gedeeld. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen die beweging brengen bij andere makers.

De maakonderzoekscyclus

In het lectoraat werken we met de maakonderzoekscyclus. Deze cyclus geeft overzicht en grip op de doelen, vraagstukken, activiteiten en opbrengsten die we centraal stellen in het onderzoek door makers voor makers. We gebruiken verschillende activeringsvormen, waaronder geleide groepsgesprekken, waarbij gedachten, gevoelens en manieren van werken van makers worden gedeeld en besproken.


Deze worden afgezet tegen (deels gezamenlijk) te ontwikkelen representaties of overdrachtsvormen van kennis. Concrete maakonderzoekservaring wordt in de praktijk opgedaan. Bij de waardering van relevantie en bruikbaarheid van resultaten en representaties van kennis worden “peers” betrokken. Hierbij staat het criterium ‘bruikbaar om anders of beter (proberen) te maken’ centraal.

Opbrengsten voor de maker

  • Inzicht in de eigen maakprocessen en de manieren van werken van anderen
  • Ervaring met het bewerken en documenteren van maakkennis
  • Ervaring met de rol van onderzoek voor je (door)ontwikkeling als maker, en de rol die anderen hierbij kunnen spelen

Opbrengst voor de maakpraktijk en het onderwijs

  • Onderzoek een productieve positie geven in een groep of afdeling, gekoppeld aan manieren van werken en beschouwen
  • Capaciteitsopbouw stimuleren rond maakonderzoek in de praktijk en in onderwijs
  • Kennisvorming en -deling bevorderen tussen makers inclusief eindstudie- en masterstudenten

Voorwaarden deelname

Een voorwaarde voor makers om mee te kunnen doen aan de activiteiten van ons maakonderzoek is dat zij zich open kunnen stellen. Dat zij durven toelaten dat hun achterliggende ordeningssystemen zichtbaar worden en kunnen ver­anderen in wisselwerking met andere makers in een groep. Er moet ruimte, beweging en  ontwikkeling kunnen ontstaan. Hiervoor is het nodig dat er een vorm van verbinding bestaat, of kan ontstaan, tussen verschillende makers in een groep.

"Door het doen van de makersdialogen ben ik me tijdens het maken veel bewuster van wat ik doe. Ik kan hierdoor makkelijker kennis, input en handelingen plaatsen en begin ook steeds meer ruimte te nemen om tijdens het vooronderzoek gesprekken letterlijk 'te schetsen'."

- Tanja van der Laan, docent en onderzoeker HKU Design