HKU

Jan IJzermans heeft als onderzoeker, lector en directeur een lange staat van dienst bij HKU.

Arja Veerman werkt als onderzoeker en docent bij HKU. Ook schrijft zij zo nu en dan een kinderboek.

Jan IJzermans

Jan IJzermans studeerde wiskunde en muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en promoveerde daar ook. Hij begon als onderzoeker van muziek in Suriname en Zambia aan de UvA. In 1990 werd hij bij de faculteit Kunst, Media & Technologie van HKU hoofd van de Utrecht School of Music & Technology en in 1993 werd hij tevens directeur van de faculteit. Tussen 1999 en 2014 was hij daarnaast lector Muziekontwerp.


Als onderzoeker was hij betrokken bij en als lector leidde hij een aantal nationaal, Europees en internationaal gesubsidieerde ontwerp- en onderzoeksprojecten op het gebied van muziek, intercultureel creatief ontwerp, creatief ontwerp voor toegankelijkheid en hoger muziek- en ontwerponderwijs. In 2013 werd hij directeur van HKU Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie en leidde daarbinnen het onderzoeksprogramma Research in Creative Practices. Vanaf 2016 wordt dit programma voortgezet in het lectoraat Research in Creative Practices.


Arja Veerman

Arja Veerman werkte als leerkracht in het Utrechts basisonderwijs. Zij studeerde af bij de opleiding Onderwijskunde en promoveerde daarna op een onderzoek naar samenwerkend leren via internet (2000). Na diverse banen bij o.a. TNO en een platform voor online leren in het HBO, startte zij haar eigen onderzoeks- en adviesbureau. Daarnaast schreef zij haar kinderboekdebuut Jackpot! (2011) en Hotdog (2013).

 

In 2013 kwam Arja in dienst bij het HKU Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie waar zij werkte aan het programma Maakonderzoek. Inmiddels is dit programma omgevormd tot het lectoraat: Research in Creative Practices waarbij zij volop betrokken is. Daarnaast geeft Arja les aan de masteropleiding Kunsteducatie waar zij samen met haar collega’s de leerlijn Ontwerponderzoek heeft opgezet en uitvoert.

Bezoek postdoc-pagina Arja Veerman

Contact

Stuur een bericht

LinkedIn

Stuur een bericht

LinkedIn