HKU
Maakprocessen voor de opera van morgen

Opera is een marmeren paleis met een betonnen fundering. Je ziet de scheurtjes en de schimmelplekken niet zolang je op afstand blijft. Muziektheater is een wendbare en avontuurlijke huifkar, tochtig en met piepende wielen. Je kunt er overal mee wonen, je komt ermee vooruit, maar het loopt regelmatig enorm spaak.

Opera en muziektheater kunnen zoveel aan elkaar hebben. Het muziektheater zou houvast kunnen vinden aan de beschrijving van enkele regels en wetten in het maakproces van de opera, terwijl de opera juist een aantal regels en wetten zou mogen loslaten. Dit boek schetst de eerste bouwtekeningen van een marmeren paleis op wielen.

Regisseurs Paul Koek, Anthony Heidweiller en Judith Vindevogel, componisten Merlijn Twaalfhoven, Paul Oomen, Thomas Myrmel, zangers Charlotte Margiono en Caroline Cartens, schrijver Ruben van Gogh, educatiespecialisten Debora Patty en Chris Seidler, en onderzoekers Geert van Boxtel, Eugène van Erven en Ivana Cerovecki reflecteren op hun ervaringen met eigentijdse werkprocessen in opera en muziektheater.

Het werk van Yo! Opera was voor Anna Maria Versloot het uitgangspunt bij het schrijven en samenstellen van dit boek. De lezer krijgt zicht op de opera en het muziektheater anno nu door middel van interviews, dubbelinterviews, briefwisselingen, essays en onderzoek. Met behulp van termen als ‘traditie’, ‘dialoog’, ‘community’ en ‘hiërarchie’ wordt geprobeerd het beeld van de opera van morgen vorm te geven, dat heel bruikbaar is voor makers op het gebied van opera en muziektheater, voor kunstvakopleidingen en voor het beroepsveld in de breedste zin van het woord.

Deze publicatie verschijnt in een reeks van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen i.s.m. International Theatre & Film Books.

Download hier een inleiding van de boekpresentatie 'De goed voorbereide geest' (pdf)