HKU

De focus van het lectoraat is het ontwerpen van muziek, klank en geluid.

Muziekontwerpen zien we als een vorm van muziek maken - ontwikkelen, componeren, produceren en uitvoeren - waarbij een aantal factoren zoals de context, de culturele ‘setting’, het gebruik en de gebruiker, de invloed van de betrokken ontwerpprocessen op het product, de samenwerking binnen de discipline en met andere disciplines en het betekenisvol gebruik van technologie op waarde worden geschat en actief worden ‘meegenomen’, naast de uitvoerbaarheid en de economische haalbaarheid.

Onderzoek

We richten ons onderzoek op vier gebieden: Creative Design Practices, Adaptieve Muziek- systemen, Maatschappelijke toepassingen van muziek-ontwerp en creatief ontwerp, en Onderwijs van en door (muziek)ontwerpen.

De drie lectoraten van de Faculteit Kunst Media & Technologie (Art & Technology, Muziekontwerp en Play Design & Development) vormen samen het Creative Design Institute. Zij voeren gezamenlijk onderzoek uit via multi-disciplinaire R&D-programma's gericht op het toepassen van ontwerpkennis en -kunde: Adaptive Architectures for Creative Design, Applied Game Design, Applied Narrative Design, Creative Design for Development, Creative Design Practices, Design for Playful Impact en Creative Design for Inclusion.

Impact

De maatschappelijke impact van de onderzoeksprojecten vormt een belangrijke leidraad; we werken voor sectoren als de creatieve industrie, het onderwijs, erfgoed, ontwikkelingssamenwerking en de zorg. De Programma's bevorderen de interactie tussen onderwijs en onderzoek, onder andere in de vorm van studenten- en docenten- projecten (op jaarbasis zo'n 80 derdegeldstroom­projecten). De samenwerkende lectoraten en hun programma's vormen de omgeving voor de voortdurende stroom onderzoek & ontwerpprojecten die nodig zijn voor kennisontwikkeling en disseminatie en verdere toepassing daarvan.


 

Lector: Jan Ijzermans

Jan IJzermans studeerde aan de Universiteit van Amsterdam wiskunde en muziekwetenschap en promoveerde daar ook.  Sinds 2008 leidt hij het onderzoeks­programma Creatief Ontwerp voor Ontwikkeling. Als onderzoeker was hij betrokken bij en als lector leidde hij een aantal nationaal, Europees en internationaal gesubsidieerde ontwerp- & onderzoeksprojecten op het gebied van de muziek, intercultureel creatief ontwerp, creatief ontwerp voor toegankelijkheid en hoger muziekonderwijs/ hoger creatief ontwerp­onderwijs.

Meer over Jan IJzermans

jan.ijzermans@kmt.hku.nl