HKU

Het SKO lectoraat Art & Technology ontwikkelde kennis over nieuwe creatieve ontwerpdisciplines en vertaalt deze kennis naar opleidingen, creatieve werkvelden en andere sectoren.

Onderzoek

Creatief ontwerpen op het snijvlak van kunst en technologie speelt een steeds wezenlijker rol in de samenleving. Niet alleen omdat de creatieve ontwerpdisciplines die ontstaan op dit snijvlak zoals Game Design, Interaction Design en Information Design een belangrijke rol spelen in de (innovatie binnen de) creatieve werkvelden, maar ook omdat deze disciplines mede verantwoordelijk zijn voor het realiseren van innovatie in entertainment, lifestyle, cultuur, communicatie, educatie, zorg, veiligheid en organisatie.

Doelstelling van het lectoraat is kennisvermeerdering op het gebied van het creatief ontwerpen op het snijvlak van kunst en technologie, meer precies: games en interactie. Het lectoraat richt zich daarbij op de ontwikkelprocessen, methoden en (technologische) middelen die daarbij gebruikt worden, evenals op het onderwijs daarin en op creatieve en innovatieve toepassingen van games en interactie (waaronder in specifieke, maatschappelijk relevante contexten).

Het lectoraat doet, bijna steeds met meerdere samenwerkingspartners, onderzoek in opdracht van het onderwijs, bedrijven in het werkveld en nationale en internationale subsidiegevers. Het lectoraat voert verschillende opdrachtprojecten uit (voor en met onder andere Sogeti, Agis, Ziggo, Izzovator, TNO, Thales), werkt aan gesubsidieerde nationale onderzoeks- en ontwikkelprojecten (GATE, GameValley), internationale R&D projecten (EACEA, GAMA, IMAGEO, IM3I, IDX, UWEAR) en kennis transferprojecten (Expertise Centrum Games & Game Design). Het lectoraat werkt nauw samen met Nederlandse kennisinstellingen (UU, TNO) en internationale partners (zoals Kyushu University Japan).

Willem-Jan Renger

Contact:
Programmaleider: Willem-Jan Renger
E-mail: willem-jan.renger@hku.nl