HKU

Educatieve uitgeverij Blink wil zich onderscheiden in het onderwijsveld en werkt samen met HKU aan vernieuwende methoden door een combinatie van onderzoek en ontwerp. Dat heeft geleid tot twee concepten die kinderen op speelse wijze kaartlezen aanleren.

Blink is een jonge, ambitieuze uitgeverij die vanuit een eigenzinnige visie wil bijdragen aan innovatie van het onderwijs. Hiertoe ontwikkelt het vernieuwende producten in co-creatie, in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen en andere samenwerkingspartners.

De wereld in kaart

Blink ontwikkelt een nieuwe methode aardrijkskunde waarin we de landkaart als leidend hulpmiddel koppelen aan meerdere thema’s. Door de opkomst van de mobiele telefoon is het gebruik van papieren kaarten sterk afgenomen. Jongeren vinden kaarten daardoor minder boeiend en relevant. Voor het vak aardrijkskunde is de kaart echter nog steeds van groot belang om verschijnselen visueel in de ruimte of op de aarde te kunnen plaatsen.


Centrale vraag aan HKU was om een manier te vinden om het leren omgaan en werken met kaarten aantrekkelijk en relevant te maken, liefst door een schaalbaar concept te ontwikkelen dat Blink op verschillende plaatsen in de nieuwe methode kan inzetten.


HKU en Blink hebben in co-creatie twee concepten uitgewerkt:
  • “Geojinns” een game waarbij je kaartleesvaardigheden in moet zetten om de zeldzame en waardevolle Geojinns te verzamelen. Denk aan klimaatverschillen ontdekken, hoogte en diepte lezen, grondstoffen en handelsroutes traceren, enzovoort.
  • “Save the world” een game waarbij je na een ramp aan de hand van verschillende kaarten de bevolking naar een veilige toekomst leidt.

Kinderen centraal

Blink zet kinderen centraal in alles wat ze doen. Alle uitgaven worden ontwikkeld in samenwerking met kinderen en de mensen die hen omringen: ouders, opvoeders en leerkrachten. Door altijd uit te gaan van het kind, van zijn interesses, leefwereld en ontwikkelingsniveau ontwikkelt het tijdschriften en concepten die op een natuurlijke manier aansluiten bij  de belevingswereld van kinderen. Blink gelooft dat dit de beste manier is om leer- en ontwikkelingsresultaat te bereiken. Blink is vanuit bestaande ervaringen met vernieuwende narratieve concepten geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van games en play als inspiratiebronnen voor nieuwe lesvormen.

Gebruikersgericht ontwerp voor educatie

Deze gebruikersgerichte manier van ontwikkelen en ontwerpen (user centered design) sluit nauw aan bij de waarden van HKU. HKU heeft als doelstelling te innoveren door het leggen van nieuwe verbindingen en het ontwerpen van nieuwe toepassingen. De Innovatie Studio van HKU geeft hier vorm aan door experimenteel ontwerponderzoek te doen naar het toepassen van gameprincipes in contexten zoals zorg en welzijn, sport, educatie, en erfgoed. HKU Expertisecentrum Educatie draagt bij vanuit zijn ervaring met innovatie in educatie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Ina van der Brug