HKU

Hier vind je relevante publicaties, links en jaaroverzichten met de resultaten van het Expertisecentrum Educatie.

HKU Didactiek Thera Jonker - Utrecht : HKU Expertisecentrum Educatie, 2016. Een kijkje in de keuken van HKU-onderwijs en -didactiek op basis van rondetafelgesprekken met HKU-docenten, onderwijskundigen, studieleiders en directeuren.


Over taal Corrie Nagtegaal - Utrecht : HKU Expertisecentrum Educatie, 2016. Om te ontdekken hoe HKU meer grip krijgt op het taalgebruik binnen verschillende disciplines, is de taal van HKU in kaart gebracht door interviews met docenten en studenten.


Duurzame creativiteit Nelly van der Geest - Utrecht : HKU Expertisecentrum Educatie, 2016. Een verslag van HKU-onderzoek naar creativiteit en duurzame ontwikkeling en hoe je deze combinatie op een organische manier een plek kunt geven in het kunstonderwijs.


Creatief Vermogen en de Diamant: hoe het ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht een open leerlijn creativiteit ontwikkelt.


Creativiteit is hard werken Karin Hoogeveen, Arwen van Putten - Utrecht : HKU Lectoraat Kunsteducatie, 2013. ISBN 978-90-821555-0-1 Terugblik op vier jaar praktijkgericht onderzoek naar binnen- en buitenschoolse kunsteducatie voor kinderen en jongeren.


Creatief Partnerschap Evenwicht tussen creativiteit en samenwerking / Nelly van der Geest - Utrecht : HKU, 2014. - (Lectoraat Theatrale Maakprocessen)ISBN 978-90-6403-784-9. Creatief partnerschapn: meerjarige samenwerking tussen scholen en culturele instellingen met de ambitie het kunsteducatieklimaat te innoveren.


De nieuwe verslaving heet leren, Artikel van Evert Hoogendoorn in Financieel Dagblad, oktober 2014.


IJsfontein over het ontwikkelen van serious games, Gamekings-interview met Evert Hoogendoorn vanuit IJsfontein, juli 2014.


Onderwijs van de toekomst, interview met Evert Hoogendoorn door onderwijsblad De Link, juni 2015.


Games as Design Language for Teaching and Learning: presentatie door Willem-Jan Renger op TEDxAmsterdamED 2013.


De Imagineer Ontwerp beleving met betekenis/ Gabrielle Kuiper, Bert Smit. - Bussum: Coutinho, 2011. ISBN 978-90-469-0276-9. Werkmethode van de imagineer, die beleving en betekenisgeving aan producten ontwerpt en regisseert.


Value-based Project Management, Een aanpak voor chaordische projecten vanuit het perspectief van het complexiteitsdenken, Nicoline Mulder, uitg. TU Eindhoven, 2012. Lees het hier.


Meer dan een leuk project : het versterken van projectonderwijs / Dorian Maarse ; eindred. Edwin Verhoeven. - Utrecht : Hogeschool voor de Kunsten, 2011. - Publ. uitgegegeven in opdr. van COCI (Centrum Ondernemerschap in de Creatieve Industrie). ISBN 978-90-816636-1-8


De kunst van projectmatig werken Door Nicoline Mulder en Johan Kolsteeg, 2010.


Een muzikaal web over Rotterdam, Probeer het nu eens zonder piepjes, Uitg. Music Matters, Rotterdam 2011.


De Brug is van Niemand, over de kwaliteit van talentontwikkeling, Nelly van der Geest, Carmelita Serkei ; Utrecht : HKU, 2009. - (Lectoraat Theatrale Maakprocessen) ISBN 978-90-6403-748-1


It takes all talents to make art, in Yearbook Art and Economy, ed. G. Hagoort dec. 2009.


Whose Voice? Interventions in Public Space, uitg. i.s.m. Centre for Social Studies (CES) University of Coimbra, Portugal, 2013.


Dot, 3e boom rechts! Toolbox Cultuureducatie.

Contact

Bel tijdens kantooruren met Vanesse de Graaff: 030-2091653. expertisecentrumeducatie@hku.nl