HKU

Blended learning is een mengvorm van persoonlijke en online educatie.

Met Blended Learning verrijk je traditioneel lesmateriaal met door jou geselecteerde online bronnen. Het ontwikkelprogramma inventariseert welke vormen van online educatie geschikt zijn voor het kunstonderwijs en onderzoekt hoe HKU ze kan inzetten. De verwachting is dat het aanbod hiermee flexibeler wordt en meer gedifferentieerd.

Doel van het programma

Begin 2015 is een advies voor integratie van online educatie binnen HKU uitgebracht. Het doel: flexibiliteit en differentiatie van HKU-onderwijs. Er is gekozen voor heldere targets en er is grote betrokkenheid van directeuren en studieleiders.


Omdat het niet enkel meer gaat op het inzetten van MOOC's wordt de term 'Blended Learning' gebruikt, omdat de focus van dit programma ligt op de omgang met online educatie in het reguliere onderwijs.

Pilots

HKU Games en Interactie: Bob heeft voor HKU Games en Interactie een search gedaan op voor de opleiding relevante MOOCs. Vanaf september 2015 wordt systematisch geƫxperimenteerd met verschillende vormen van Blended Learning in het eerste jaar bij HKU Games en Interactie. Dit gebeurt door Bob en Joris in samenwerking met een team met docenten en studenten van HKU Games en Interactie.


HKU Master Kunsteducatie: Twee docenten van de master zijn bezig met een pilot waarbij delen van het eigen onderwijs online aan studenten worden aangeboden.