HKU

Onderwijs ontwerpen dat waardevol is voor studenten in verschillende fasen van hun ontwikkeling en carrière. Dat gebeurt in de leergemeenschap 'Leven Lang Leren'.

In de leergemeenschap 'Leven Lang Leren' werken we aan onderwijsconcepten die niet alleen aantrekkelijk zijn voor de typische hbo-student van 18-22 jaar, maar juist ook voor professionals op zoek naar nieuwe leerervaringen of een combinatie van leren en werken.

Over eigen grenzen heen kijken

Deze concepten geven we ontwerpend en evaluatief vorm op basis van bestaande onderwijsactiviteiten en nieuwe pilots voor de doelgroep van (creatieve) professionals. We kijken vanuit het perspectief van boundary crossing naar leren, waarbij je leert door samenwerking met andere domeinen of groepen.


Beoogd resultaat is een raamwerk voor onderwijs dat ruimte biedt aan verschillende rollen en leerbehoeftes en zich richt op innovatie in de beroepspraktijk.

Programmaleider

Margit Arts

margit.arts@hku.nl