HKU

HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is sinds 1987 een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie.

Hoe het begon

HKU is per 1 januari 1987 ontstaan uit een fusie tussen De Academie voor Beeldende Kunsten Utrecht, Het Utrechts Conservatorium, De Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar, Het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en De Nederlandse Beiaardschool. De nieuwe kunsthogeschool telt bij de oprichting drie faculteiten: Faculteit Theater, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving en de Faculteit Muziek.

(lees verder).

Anno nu

Aan de HKU studeren bijna 4000 studenten in de volgende richtingen: Beeldende Kunst, Design, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunst en Economie. De HKU biedt bachelor-opleidingen met meer dan 40 afstudeerrichtingen, maar ook basis-/vooropleidingen en masteropleidingen. De HKU is gevestigd in Utrecht en Amersfoort en is één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa.

De HKU vervult met haar onderwijs en onderzoek een brugfunctie tussen de creatieve wereld van de kunst en de wereld van de praktijk, de creatieve industrie.

De kunst van HKU - nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen

6e lustrum

In 2017 viert HKU haar 30 jarig bestaan. Tijdens de feestelijke opening op 20 juni van het nieuwe gebouw aan de Nieuwekade (dat per mei 2017 in gebruik wordt genomen door het CvB en alle ondersteunende diensten en expertisecentra en lectoraten) wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

In 2017 voltooid HKU de stadcampus. Vanaf dit jaar bevinden alle HKU-locaties zich in de (binnen)stad van Utrecht. De verbinding met de stad en haar inwoners wordt hierdoor verstrekt.

Tijdens het 6e lustrum kijken we vol trots terug op de resultaten die tussen het 5e en 6e lustrum zijn geboekt. Zo wist HKU (inter)nationale experts op het gebied van de kunsten, media en creatieve technologie als fellow aan zich te binden. Zijn er vier expertisecentra en heeft HKU 6 lectoraten die conform ons profiel zijn vormgegeven.

Lustrum agenda 2017

Datum Activiteit
20 juni 2017 Feestelijke opening Nieuwekade
juni-juli 2017 Exposure '17
3 september 2017 Uitreiking HKU Prijs Gemeente Utrecht
12 september 2017 Opening academisch jaar
januari 2018 HKU Award 2017