HKU

Voor een opleiding aan HKU heb je minimaal een vwo-, havo*-, mbo (niveau 4)**, of gelijkwaardig, diploma nodig.

Corona, aanmelden en toelating

Aanmelden voor een studie is gewoon mogelijk voor zover deze plek heeft. De toelatingen worden ingepland op een nog bekend te maken datum. Hierover krijg je na aanmelding bericht.

Toelatingseisen HKU College

Toelatingseisen HKU Kunst en Economie

Juiste vooropleiding

Voor een opleiding aan HKU heb je minimaal een vwo-, havo*-, mbo (niveau 4)**, of gelijkwaardig, diploma nodig.

*havo-diploma met een CM-profiel
Als je een havo-diploma hebt behaald of gaat behalen met een CM-profiel, dan is het voor de studies Audio Design, Sound Design, Game Art, Game Design, Game Development, Crossover Creativity en Interaction Design verplicht om ook wiskunde in je pakket te hebben. Heb je een havo CM-profiel zonder wiskunde, dan dien je vóór de start van het studiejaar in het bezit te zijn van een wiskundecertificaat op havo-niveau om ingeschreven te kunnen worden.

**Geen eisen aan mbo domein
Bij ons gaat het om je creatief vermogen. Daarom gelden er voor onze opleidingen aanvullende eisen die getoetst worden door een toelatingscommissie. Na aanmelding via Studielink wordt contact met je opgenomen over de toelatingsprocedure.

Geen diploma?

Als je niet over het juiste diploma beschikt kun je deelnemen aan een 18+/21+ toets. Dit kan alleen als je al toegelaten bent voor een opleiding. Lees verder

Vooropleiding in het buitenland?

Alle opleidingen aan HKU zijn in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven. Studenten die hun vooropleiding buiten Nederland of Vlaanderen hebben gevolgd, moeten voor inschrijving aan een van de bacheloropleidingen voldoen aan een Nederlandse taaleis.

Alleen voor de opleidingen Bachelor of Music van HKU Utrechts Conservatorium en Bachelor of Fine Art kan ook een Engelse taaleis voldoen.

Kijk voor meer informatie over toetsen en de hoogte van de scores op taaleisen.

Instroom hoger jaar

Nieuwe studenten aan HKU worden toegelaten tot het eerste jaar. Als je ergens anders de propedeuse of (een deel van) de vakstudiefase van een bacheloropleiding hebt afgerond, kun je vrijstellingen aanvragen voor reeds gevolgde vakken.

Extraneus

Als je alleen het afsluitend examen van een bepaalde opleiding wilt afleggen, kun je je eventueel inschrijven als extraneus. Hiervoor is toestemming van het College van Bestuur (CvB) nodig. Zij beoordelen of het past binnen de aard of belang van het onderwijs. Je dient een schriftelijk bewijs van goedkeuring van het CvB toe te voegen aan het inschrijfformulier.

Het is niet mogelijk om je als extraneus in te schrijven voor het propedeutisch examen. Een extraneus betaalt examengeld (zonder gespreide betaling of resitutie mogelijkheid) en heeft geen recht op studiefinanciering en deelname aan het onderwijs of faciliteiten van de school.

Student Anita over toelating

'Ik laat zoveel mogelijk van mezelf zien.'

Lees verder

Vragen?

Kijk bij veelgestelde vragen of het antwoord op je vraag er tussen staat.