HKU

HKU Utrechts Conservatorium biedt de mogelijkheid tot het volgen van individueel contractonderwijs.

Heb je interesse in contractonderwijs van HKU Utrechts Conservatorium?

Aanbod bij individuele afname

Het aanbod wordt bepaald door de beschikbaarheid van de docenten. Lang niet alle instrumenten en vakken zullen dus beschikbaar zijn voor contractstudie. Het is niet mogelijk om een normale curriculum als contractstudent te volgen. Wel kun je meerdere soorten lessen combineren (instrumentlessen, theorielessen) indien deze voor contractstudie beschikbaar zijn.

Kosten

De kosten voor een hoofdvakles bedragen 75,- euro per uur. De kosten voor een theorieles bedragen 12,50 euro per uur. Het maximum aantal lessen per vak is 24. Er is geen minimum aantal lessen.

Aanmelden

De aanmelding voor individuele afname gaat via OSIRIS. De directie van HKU Utrechts Conservatorium neemt op basis van je aanmelding een beslissing of je in aanmerking komt voor individueel contractonderwijs. Je wordt hierover per e-mail geïnformeerd.


Bij je aanmelding kan je een verzoek indienen voor het gewenste hoofdvak en de hoeveelheid lessen. Daarnaast kan je aangeven bij welke hoofdvakdocent je lessen wilt volgen. Dit biedt echter geen garantie dat je ook bij die docent geplaatst kan worden.Ingangseisen
Voor deelname aan contractstudie individuele afname ben je:

  • in het bezit van een bachelor- of masterdiploma muziek, óf
  • toelaatbaar aan HKU Utrechts Conservatorium voor het komend studiejaar.

De Schooldirecteur beslist over je deelname aan contractonderwijs.

Deadlines

De deadline van aanmelden voor hoofdvakken is 15 september. Een besluit volgt dan vóór 1 november. De deadline van aanmelden voor theorielessen is mogelijk tot 15 augustus. Een besluit volgt dan vóór 1 september.Aanvang lessen

Instrumentlessen beginnen in blok 2, d.w.z. november.

Theorielessen beginnen begin september.