HKU

Een bijzondere buitenlandervaring opdoen en jouw unieke bijdrage leveren aan een internationaal vraagstuk in de creatieve en culturele sector? Dat kan in deze minor.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

De minor International Arts and Cultural Management richt zich op internationale projecten met partners uit de creatieve en culturele sector. Je werkt aan een internationaal vraagstuk dat ingebracht is door een organisatie of overheidsinstantie.

 

Dit is een kwestie binnen een van de volgende disciplines: media, muziek, design, mode, theater, games en interactie, fine art, events of mengvormen (cross-overs) van deze disciplines. Zulke internationale projecten vragen om ontwerpgericht onderzoek naar bijvoorbeeld kansen in landen waar nog niet eerder mee samengewerkt is, ontwikkelingsvraagstukken, financieringsmogelijkheden, culturele uitwisseling en best practices in de creatieve industrie.

Interdisciplinaire teams

Je werkt samen aan het vraagstuk in kleine interdisciplinaire teams met ontwerpers, kunstenaars en managers. In het project heeft iedereen een andere rol. Ook krijg je de kans om in groepsverband naar het buitenland te reizen voor een periode van 2 tot 12 weken.

Voorbereiding op de buitenlandervaring

In de eerste vijf weken van de minor maak je kennis met alle aspecten van het opereren in het internationale kunst- en cultuurmanagement. Je krijgt training in de discipline (muziek, media, etc.), projectmanagement, ontwerpgericht onderzoek en interculturele communicatie. Daarnaast bereid je je met je team inhoudelijk en organisatorisch voor op de buitenlandervaring.

Een ontwerpoplossing als eindproduct

Vanuit het vraagstuk ontwikkel je kennis en ga je al onderzoekend inzicht opbouwen in de bestaande, echte probleemsituatie. Je scherpt de vraag van de partner aan en onderzoekt deze vóór, tijdens en na de buitenlandperiode. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan worden uitgedrukt in vele vormen zoals presentaties, teksten, films, animaties, installaties of objecten.

Wat zijn de leerdoelen?

Je bent in staat om:

1. in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en hierover kennis te ontwikkelen; 

2. in samenwerking met stakeholders een leerproces te organiseren;

3. inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;

4. een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders;

5. de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is met name geschikt voor studenten van studies in het sociale, creatieve en economische domein.

Wat zijn de ingangseisen?

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je een propedeuse hebben behaald.

Waar selecteren we op?

- Motivatiebrief (max. 1 A4) waarin je vertelt over jouw interesses, leerdoelen en buitenlandervaring;

- Je cv;

- Eventueel aanwezig eigen werk. Dat kan in beeld, tekst, audio, video, tekening, foto en andere vormen die passen bij jouw manier van werken.

Minor

  • Studiepunten: 30
  • Niveau: Bachelor
  • Voertaal: Nederlands
  • Onderwijsperiode: september 2020 tot januari 2021 (semester 1) en februari 2021 tot juni 2021 (semester 2)
  • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

LET OP: SEMESTER 1 = VOL

Semester 1 zit vol! Je kan je alleen nog aanmelden voor semester 2 (februari 2021 tot juni 2021).

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.