HKU

Technologie in relatie tot creatieve maakprocessen is één van de onderzoeksgebieden van HKU.Technologische ontwikkelingen beïnvloeden ons leven, en zo ook ons creatieve proces. Daarom kijkt dit onderzoeksgebied naar uitwerking van technologie op onze artistieke uitingen, en op de manieren waarop creatieve professionals werken.

Onderzoek hiernaar helpt niet alleen bij de toepassing van technologie en het naar onze hand zetten ervan, maar ook bij de kritische reflectie op deze ontwikkelingen en het bepalen van onze verhouding daartoe. Binnen HKU is technologie een breed onderzoeksgebied met meerdere benaderingen, van academisch tot praktijkgericht, maar ook vanuit concrete vragen van de onderwijspraktijk.

In dit onderzoeksgebied bevindt zich het lectoraat Interactive Narrative Design, dat zich hard maakt voor de ontwikkeling van het vakgebied ‘narrative designer’ voor digitale media.


Het project Virtueel Maken in het Onderwijs is een ander mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing door onderzoek. Een trainingstraject waar docenten en studenten, media-producten maken in een virtual reality-context. Hierbij gaat het niet alleen om het doorgronden van nieuwe technieken, maar vooral ook leren in die nieuwe context de juiste onderwijsvragen te stellen en didactiek te ontwikkelen.


Verder heeft praktijkonderzoek in combinatie met onderwijsvernieuwing geleid tot de bouw van 'blackboxes', werkplaatsen voor performatieve media met mogelijkheden voor experiment op het gebied van motion capture, virtual reality en bewegingssensoren.

Contact

Vragen over dit onderzoeksgebied?

Neem contact op met Debbie Straver:

debbie.straver@hku.nl