HKU

Als uit de toelating blijkt dat je bijzonder geschikt bent voor de opleiding maar je hebt onvoldoende vooropleiding, dan kun je deelnemen aan een 18+/21+ toets bij HKU.

Hoe werkt het?

Heb je geen vwo-, havo- of mbo niveau 4 diploma? Geef dit aan in Studielink. Je doet dan toelating bij de opleiding van je keuze. Als je op basis daarvan (onder voorbehoud) wordt toegelaten, nodigen we je uit voor de 18+/21+ toets. Er wordt getoetst of je algemene ontwikkeling voldoende is om deel te nemen aan een opleiding bij HKU.

Pas als je deze toets met een voldoende afrondt kun je inschrijven aan je opleiding bij HKU.

In Studielink
Ga naar Mijn Studielink, naar 'Toevoegen vooropleiding(en)' en voeg als vooropleiding 'colloquium doctum/toelatingsonderzoek' in. Geef daarna in Studielink aan dat je per 1 september niet over voldoende vooropleiding beschikt. Vul bij verwachte diplomadatum 30 juni in.

Data
HKU biedt de toets op drie momenten aan:
6 mei 2019
3 juli 2019
26 augustus 2019

De 18+/21+ toets

De 18+/21+ toets is een Differentiële Aanleg Test (een zogenoemde DAT test). Deze test bestaat uit verschillende onderdelen met meerkeuzevragen. Kijk onder toetsonderdelen voor de lijst met onderdelen.


Zodra je voor de toets bent geslaagd, krijg je vrijstelling van de vooropleidingseis. De uitslag wordt binnen drie weken na afloop van de toets via e-mail en je Studielink account bekend gemaakt.


  • De 18+ regeling is van toepassing op de bacheloropleidingen Bachelor of Music (BMus), Bachelor of Design (BDes), Bachelor of Fine Art (BFA), Bachelor of Theatre (BTh), Bachelor of Theatre in Education, Bachelor of Music in Education en Bachelor of Fine Art and Design in Education.
  • De 18+ regeling is ook van toepassing op de Associate Degree.
  • Je moet 21 jaar of ouder zijn voor de opleidingen: de Bachelor Art and Economics (BAE), en Creative Media and Game Technologies (BCMGT). Onder BCMGT vallen de afstudeerrichtingen Game Art, Game Design, Game Development, Interaction Design, Sound Design en Audio Design.

Voorwaarden deelname aan de 18+/21+ toets

Algemeen

• De kandidaat moet op 1 september 18 jaar of 21 jaar of ouder te zijn.
• Deelname aan de toets kan enkel als de kandidaat door de toelatingscommissie van de betreffende opleiding is toegelaten.
• Er zijn veertig plaatsen per toetsmoment beschikbaar.
• Deelname aan de toets geschiedt op basis van datum van binnenkomst van aanmelding en betaling voor de toets.
• De kandidaat kan slechts één keer per jaar deelnemen aan de toets.
• De toets heeft een geldigheid van één collegejaar.

Kosten
• De kosten voor deelname aan de toets bedragen 75 euro.
• Dit bedrag dient minimaal twee weken voorafgaand aan het toetsmoment te zijn voldaan middels een betaling via iDeal.
• Indien de kandidaat niet tijdig betaalt, wordt de kandidaat uitgesloten van deelname aan de toets.
• Indien een kandidaat, na betaling, niet deelneemt aan de toets dan wordt het geldbedrag van 75 euro niet teruggestort, tenzij overmacht aantoonbaar wordt gemaakt.

Inzage
• De kandidaat kan, nadat de uitslag van de toets kenbaar is gemaakt, binnen 30 dagen contact opnemen met de HKU Servicebalie Studentzaken om de testresultaten te komen bekijken.
• Inzage kan enkel onder begeleiding van een van de toetscoördinator. De inkijkduur bedraagt maximaal 30 minuten.
• Tijdens het inzagemoment mag de kandidaat geen aantekeningen maken en er mag niet in de uitslag worden geschreven. Tevens mag er niets worden vermenigvuldigd.

Aanmelden

Zodra je bent toegelaten voor een opleiding ontvang je informatie over hoe je kunt aanmelden voor deze toets.

Functiebeperking

Mocht je als gevolg van een functiebeperking zoals dyslexie of adhd problemen verwachten bij deze toets, neem dan uiterlijk 1 week voor de toets contact op met de studentendecaan Anthonie Ross (via sz@hku.nl). Een officiële verklaring is vereist.

Dyscalculie? In de toets zitten geen rekenonderdelen; je kunt hem dus gewoon maken. In het geval van dyslexie is ook het bij de verklaring horende onderzoeksrapport nodig.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de DAT test, download dan hier de informatiebrochure of neem contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken: 030-2091540.


Informatiebrochure DAT test (pdf)

Voorbereiden

Je kunt oefenen met de systematiek van de toets (hoe het is om onder tijdsdruk meerkeuze vragen te beantwoorden). Kijk op www.123test.nl.

De vragen bij HKU zijn anders dan de oefenvragen.

Mocht je onverhoopt je eindexamen niet halen, neem dan contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via 030-2091540.