HKU

Eindpresentatie 'Rosa Spier Huis - Kunst van het Leven'

Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap speciaal voor (oudere) kunstenaars en wetenschappers. Dit derdejaars interdisciplinaire project is een ontmoeting tussen kunstenaars aan het begin en aan het einde van hun carrière.

Beeldend kunstenaars, musici, theatermakers, schrijvers, kunstverzamelaars zijn de afgelopen twee maanden in dialoog gegaan over het kunstenaarschap. Zij vonden in hun samenwerking wederzijdse inspiratie en ontwikkelden samen nieuw werk.

De laatste weken van dit project, waarbij de ontmoeting tussen kunststudent en kunstenaar op leeftijd, centraal stond, hebben op een andere manier plaatsgevonden. Ontmoetingen werden niet live, maar digitaal voortgezet. Op afstand, maar met elkaar werd vanuit studentenkamer en zorgcentrum verder gewerkt aan muziek, film, performance en tekst. De 9 studenten hebben vanuit huis hun werk op beeld gepresenteerd en het resultaat is een film waarin alle korte presentaties zijn samengevoegd.

De link naar deze film zal op maandag 13 april op deze pagina worden geplaatst.


Studenten en coaches
Derdejaars studenten van HKU Theater, HKU Muziek en Technologie en het Utrechts Conservatorium

Theatre & Education
Cato Haccou
Milène Hoff
Jet Knoben
Kelly Hoogerheijde

Interactive Performance Design
Veronique Zonneveld

Muziek Technologie
Jesse van Dijken

Musicians 3.0
Eva Ykema
Margot Roubos
Rebecca Kreyenberg MUS 3.0
Clemens van Laar MUS 3.0

Coaches: Marco Oude Moleman, Joost van Wijmen, Anne de Veij