HKU

Enkele studenten van Interactive Performance Design liepen stage bij Spektor. Een gesprek met medeoprichter en storyteller Joris Hoebe over de noodzaak van het vertellen van verhalen en de toekomst van een publiek in beweging.

De studenten zijn tijdens hun stage nauw betrokken geweest bij het interactieve event gedeelte van de serie Feuten. Verhalenbureau Spektor ontwikkelt transmediale verhalen waarin het publiek actief kan participeren via diverse platformen. Zo was Spektor bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de veelbesproken evenementen rondom H.S.C. Mercurius, de fictieve studentenvereniging uit de BNN televisieserie Feuten die in het echt is opgericht.

Transformerende ervaring

‘Inspireren, participeren en leren zijn met elkaar verbonden in transmedia. Conceptontwikkelaar Rob Prass citeert Confucius in de documentaire Dutch insights on transmedia: “Tell me and I’ll forget, show me and I’ll remember, involve me and I’ll understand.”

In deze tijd is het door middel van transmedia mogelijk geworden om mensen via verhalen fysiek, letterlijk, in beweging te krijgen. Door een tof verhaal is het mogelijk het publiek een transformerende ervaring te bieden waardoor ze niet alleen geëntertaind worden maar ook geïnspireerd kunnen raken. Het belangrijkste is het maken van een verhaal dat urgent is en dat aansluit bij de doelgroep en het moment. Met Spektor maken we gebruik van nieuwe media om op een nieuwe manier verhalen te vertellen. Mensen worden immers actiever, nemen de wereld over. Via social media bepaalt de gebruiker wat er gebeurt.’

‘Interactive Performance Design is de enige opleiding die helemaal snapt wat transmedia is. De studenten zijn heel allround. De stagiaires die we hebben gehad bij Spektor konden op verschillende gebieden worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het maken van een applicatie, het organiseren van evenementen en het leiden van het ‘spel’ eromheen. Deze studenten begrijpen direct hoe zoiets werkt.’

Storytellers als mediators

‘Storytelling via transmedia is de toekomst. Het is een ander spectrum waarin verhalen en concepten ontwikkeld worden. Ik denk dat filmproducenten en theatergezelschappen uiteindelijk in dienst komen te staan van de transmediale storytellers. De storytellers zullen dan opereren als mediators tussen de verschillende platformen. Eerst moet de creatieve industrie overtuigd worden. Omroepen en producenten weten dat ze moeten innoveren, maar niet op welke manier waardoor ze blijven hangen in wat ze kennen. Ondertussen gaan wij de niches onderzoeken en daar heel goed in worden. Studenten IPD leveren een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling.’

Interview: Sara van Gennip