HKU

In dit ontwikkelprogramma vinden kunst en maatschappij elkaar aan de hand van de thema's duurzaamheid, diversiteit en creativiteitsontwikkeling. Dit komt tot uiting in verschillende projecten.

Kunst helpt je de dingen van een andere kant te bekijken. Het geeft ruimte aan nieuwe ideeën, inspireert, motiveert en helpt je vernieuwen. Wie zo gevoed is, kan op zijn beurt de samenleving (helpen) innoveren. Nelly van der Geest, expert van het ontwikkelprogramma Kunst in de samenleving brengt in kaart hoe kunst en maatschappij elkaar beïnvloeden. Ze richt zich op drie thema’s: duurzaamheid, diversiteit en creativiteitsontwikkeling.


Nelly zoekt naar maatschappelijke projecten of processen waarin kunst niet alleen de communicator is, maar wezenlijk wordt beïnvloed én zelf invloed heeft. Innovatie is daarbij het centrale begrip.

Vragen?

Meer weten over dit ontwikkelprogramma of één van de specifieke onderdelen? Mail naar nelly.vandergeest@hku.nl