HKU

Media: Parkinson in beweging

1 januari 2013


Opdrachtgever
Parkinson VerenigingDe VUMC en de Vereniging van patiënten met Parkinson hebben onderzoek gedaan naar de belevingswe
De vraag
Op welke manier kan de dynamiek van verschillende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van het alledaagse leven van mensen met de Ziekte van Parkinson verbeeld worden? Maak een fictief verhaal gebaseerd op de bestaande non-fictieve verhalen.

Studententeam
Het team bestond uit studenten van de richtingen Audio Visual Media, Digital Media Design en Digital Video Design.

Het proces
Het studententeam onderzocht welke verhalen er al bestaan en of er nog aanvullingen nodig waren en zo ja, welke. Op basis van dit onderzoek moest een fictief verhaal worden bedacht dat recht doet aan de belevingswereld van ‘de parkinsonpatiënt’ en dat ook getoetst moest worden met de patiënten. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de distributie van de film.

Begeleiding
De begeleiding van het project werd gedaan door een docent en het Applied Narrative Design programma.

Duur
Van september tot medio december 2012

Eindresultaat
Een fictiefilm over de belevingswereld van patiënten met de ziekte van Parkinson.