HKU

Games en Interactie: DJ Fiero: Samenwerking met Revalidatiecentrum de Hoogstraat

20 november 2014


Revalideren na bijvoorbeeld een verkeersongeluk is geen pretje, want het bestaat vaak uit repetitieve en pijnlijke oefeningen. Games en game-principes kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door een behandeling effectiever, uitdagender en leuker te maken. HKU werkte samen met Revalidatiecentrum de Hoogstraat eerder aan Project Dream, een prototype voor een Wii-game voor de revalidatie van kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Nu krijgen we, met behulp van een startsubsidie van het Revalidatiefonds en het Johanna Kinderfonds, de kans om deze succesvolle samenwerking voort te zetten.

In 2014 wordt een game ontworpen en ontwikkeld onder de werktitel DJ Fiero. Wat uniek zal zijn aan DJ Fiero is de ontwikkeling van twee applicaties: een game met uitdagende gameplay die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van kinderen en jongeren én een applicatie voor de therapeut, waarin deze het niveau van de game precies af kan stemmen op de doelen van de revalidant (zoals een DJ kan hij aan de knoppen draaien).

Met het te ontwikkelen prototype kunnen kinderen fysiek revalideren, waarin vaardigheden zoals balans en spierkracht getraind worden. Hersenletsel beperkt zich echter niet tot fysieke beperkingen en daarom willen we in de toekomst ook sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden met de game kunnen trainen.