HKU

Design: Ontmoetingsconcept woonzorgcentrum

1 januari 2014


Opdrachtgever
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal is een kleinschalige open zorgorganisatie waarin wederzijds respect vanzelfsprekend is en men grote waarde hecht aan een stimulerende woon-, leef- en werkomgeving.

De vraag
Op welke manier kan Stichting Zorgfederatie Oldenzaal ervoor zorgen dat cliënten naast vermaak ook meer erkenning krijgen door middel van ontmoeting? Doel van dit project is onderzoek te doen naar en het genereren van nieuwe ideeën of nieuwe voorstellen rond ‘ontmoeten’ voor de bewoners. Ook het personeel en de vrijwilligers spelen een rol bij het ontmoeten.

Duur
Van september tot december 2012

Eindresultaat
Fotoproject ‘Kiek je’
Dit is een fotopakket dat de bewoner in staat stelt zelf foto’s te maken naar aanleiding van vragen als: ‘maak een foto van iemand die u niet kent’ en ‘wat maakt u aan het lachen?’. Deze foto’s worden vervolgens verwerkt in een fototentoonstelling waarbij de verhalen achter de foto’s worden gedeeld met genodigden.

Citaat opdrachtgever:
‘Het team identificeerde zich met onze instelling. De studenten waren hier veel aan het werk en met een teaser maakten ze de bewoners nieuwsgierig naar wat ze aan het doen waren. De gewenste ontmoeting ontstond zo al tijdens het project!’